Upskill 4 Future na Europejskim Szczycie SDG 2022

5 maja 2022

Projekt Upskill 4 Future świętuje trzeci rok działalności na rzecz promowania włączającej i zrównoważonej transformacji działów kadr w celu wsparcia pracowników wrażliwych, zagrożonych utratą pracy z powodu automatyzacji i cyfryzacji. Upskill 4 Future podkreśla konieczność przewidywania przyszłych megatrendów poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych szkoleń korporacyjnych i działań w zakresie uczenia się przez całe życie, promując jednocześnie elastyczną kulturę pracy, która nie pozostawia nikogo w tyle.

Czytaj więcej o Upskill 4 Future »

Projekt, finansowany przez Fundację JP Morgan i koordynowany przez CSR Europe, obejmuje ponad 30 firm z różnych sektorów i jest realizowany we Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Francji przy wsparciu krajowych organizacji partnerskich CSR Europe Impronta Etica, Fondazione Sodalitas, Forética i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dzięki Upskill 4 Future, CSR Europe wypełnia swoją rolę jako sygnatariusz Pact4 Skills i przyczynia się do wspierania sprawiedliwej i odpornej odbudowy oraz realizacji ambicji transformacji ekologicznej i cyfrowej. Tegoroczna rocznica przypada przed Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych 2022, który w tym roku koncentruje się m.in. na zielonej transformacji.

Następne kroki

Upskill 4 Future będzie częścią Europejskiego Szczytu SDG 2022, z dedykowanym Okrągłym Stołem SDG, którego celem jest podzielenie się najważniejszymi doświadczeniami z realizacji działań z firmami, decydentami UE, federacjami branżowymi i . najważniejszymi wywodami z tej podróży.

CSR Europe zaprezentuje metodologię i narzędzie opracowane do oceny gotowości firm do integracji i wspierania pracowników. Zaprezentowane zostaną również działania pilotażowe opracowane przez uczestniczące firmy oraz kluczowe publikacje.

Europejski Szczyt SDG 2022 (European SDG Summit) odbędzie się w dniach 10-12 października 2022.

Czytaj więcej na stronie CSR Europe »

 

Źródło: CSR Europe, tłum. własne