Unilever osiąga kolejny etap w realizacji projektu „Zero odpadów”

29 października 2015

Dotyczy firmy: Unilever,

Dziewięć miesięcy po osiągnięciu statusu „zero odpadów”, czyli zaprzestaniu przekazywania na składowiska odpadów (innych niż niebezpieczne) przez wszystkie 242 fabryki, Unilever ogłosił, że w Europie stał się firmą, która całkowicie nie przekazuje odpadów. Oznacza to, że oprócz zakładów produkcyjnych, odpadów nie przekazują także inne obiekty, jak centra logistyczne i magazynowe oraz biura, które są w pełni zarządzane przez Unilever1.

Firma Unilever ogłosiła swoją ambicję, aby stać się firmą nieprzekazującą odpady na składowiska, już w styczniu 2015 r. Unilever w Europie zrealizował ją jako pierwszy, posiadając 63 obiekty, które nie przekazują odpadów. W okolicach końca roku firma zamierza osiągnąć ten cel już na całym świecie i kontynuuje prace nad tym, aby cały tzw. łańcuch wartości firmy funkcjonował w zgodzie z założeniami „zero odpadów”.

Osiągnięty przez nas cel to kluczowy element realizowanej przez Unilever strategii zrównoważonego rozwoju i chcielibyśmy zobaczyć podobne, pozytywne zmiany w tym obszarze w całej branży. Właśnie dlatego w czerwcu tego roku dyskutowaliśmy z innym firmami, ekspertami oraz pozostałymi kluczowymi interesariuszami, aby zdobyć jeszcze więcej osobistego wsparcia w tym środowiskowym i społecznym problemie. Wierzymy, że jeśli będziemy działać wspólnie, jesteśmy w stanie wyeliminować odpady na niespotykaną do tej pory skalę na całym świecie. Nasz europejski zespół zrobił ogromny krok w tym kierunku, a jego sukces jest doskonałym dowodem na to, że przyjęte przez nas podejście oraz wypracowany w fabrykach model działań można powielać również poza światem obiektów produkcyjnych – powiedział Pier Luigi Sigismondi, Chief Supply Chain Officer.

Nawiązując do Globalnych Celów Rozwojowych ONZ – zbiorze ambitnych celów, które mają zakończyć problem ubóstwa, zniwelować nierówności na świecie i walczyć ze zmianami klimatu do 2030 r. – jest dla nas jasne, że nadszedł czas na podjęcie poważnych działań zmierzających do eliminacji przekazywania odpadów na składowiska – dodał Sigismondi.

Jesteśmy dumni, że wszystkie nasze obiekty w Europie nie przekazują już odpadów na składowiska. Osiągnięcie tego statusu jest niezwykle złożonym procesem, jako że często nie jesteśmy właścicielami obiektów, gdzie są nasze biura lub magazyny, i nasze zespoły musiały włożyć wiele energii, przedsiębiorczości i inicjatywy aby pokonać przeciwności. Plan „Życie w sposób zrównoważony” jest głęboko osadzony w naszej organizacji oraz markach. Osiągając większe wzrosty właśnie poprzez zrównoważone marki, czy generując oszczędności poprzez lepszą efektywność surowcową, widzimy coraz wyraźniej pozytywny wpływ realizowania zrównoważonego modelu biznesowego – skomentował Jan Zijderveld, szef firmy Unilever w Europie.

Uwagi:

  • 1 Osiągnięcie to oznacza, że oprócz zakładów produkcyjnych, także inne obiekty zarządzane w pełni przez Unilever, takie jak biura, magazyny czy centra dystrybucji, nie przekazują już odpadów na składowiska śmieci. Firma planuje pracować dalej, aby osiągnąć taki status także w miejscach, gdzie jest tylko jednym z najemców biur lub magazynów w danym obiekcie lub zajmuje tam mniej niż 35% dostępnej powierzchni.

O firmie Unilever

Firma Unilever jest jednym z największych na świecie producentów żywności, kosmetyków i środków czystości pod znanymi markami, takimi jak: Algida, Axe, Cif, Delma, Domestos, Dove, Knorr, Lipton, Rama, Rexona, Signal czy Timotei. Jej produkty są obecne w ponad 190 państwach na świecie. Codziennie korzystają z nich ponad 2 miliardy ludzi. Unilever zatrudnia ponad 174 tys. osób na całym świecie.

W Polsce firma jest obecna od 1991 r. i posiada w swoich portfolio ponad 20 znanych i cenionych marki. Unilever jest właścicielem 4 fabryk na terenie Polski: w Baninie koło Gdańska (produkcja lodów), Bydgoszczy (kosmetyki i środki czystości), Katowicach (margaryny i herbaty) oraz w Poznaniu (produkty kulinarne i dressingi). Oprócz tego mieszczą się tutaj: Centrum Magazynowania i Dystrybucji w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Badań i Rozwoju w Poznaniu, Centrum Operacyjne w Katowicach oraz Biuro Główne w Warszawie. Firma zatrudnia w Polsce ponad 3500 osób.

Plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever:

W 2010 roku  Unilever ogłosiła swój globalny Plan „Życie w sposób zrównoważony”, który jest zbiorem ambitnych celów związanych z wdrażaniem zrównoważonego modelu biznesowego.

W jego ramach Unilever  zobowiązała się do 2020 roku:

  • poprawy zdrowia i samopoczucia ponad 1 miliarda osób,
  • zmniejszenia wpływu na środowisko o połowę,
  • polepszania warunków bytowych milionów ludzi.

Więcej informacji o Planie „Życie w sposób zrównoważony” można znaleźć tutaj: https://www.unilever.com/sustainable-living/