Unilever osiąga kolejny etap w realizacji celu „Zero odpadów”

5 listopada 2015

Dotyczy firmy: Unilever,

Dziewięć miesięcy po osiągnięciu statusu „zero odpadów”, czyli zaprzestaniu przekazywania na składowiska odpadów (innych niż niebezpieczne) przez wszystkie 242 fabryki, Unilever ogłosił, że w Europie stał się firmą, która całkowicie nie przekazuje odpadów. Oznacza to, że oprócz zakładów produkcyjnych, odpadów nie przekazują także inne obiekty, jak centra logistyczne i magazynowe oraz biura, które są w pełni zarządzane przez Unilever.

Firma Unilever ogłosiła swoją ambicję, aby stać się firmą nieprzekazującą odpady na składowiska, już w styczniu 2015 r. Unilever w Europie zrealizował ją jako pierwszy, posiadając 63 obiekty, które nie przekazują odpadów. W okolicach końca roku firma zamierza osiągnąć ten cel już na całym świecie i kontynuuje prace nad tym, aby cały tzw. łańcuch wartości firmy funkcjonował w zgodzie z założeniami „zero odpadów”.

Osiągnięty przez nas cel to kluczowy element realizowanej przez Unilever strategii zrównoważonego rozwoju i chcielibyśmy zobaczyć podobne, pozytywne zmiany w tym obszarze w całej branży. Właśnie dlatego w czerwcu tego roku dyskutowaliśmy z innym firmami, ekspertami oraz pozostałymi kluczowymi interesariuszami, aby zdobyć jeszcze więcej osobistego wsparcia w tym środowiskowym i społecznym problemie. Wierzymy, że jeśli będziemy działać wspólnie, jesteśmy w stanie wyeliminować odpady na niespotykaną do tej pory skalę na całym świecie. Nasz europejski zespół zrobił ogromny krok w tym kierunku, a jego sukces jest doskonałym dowodem na to, że przyjęte przez nas podejście oraz wypracowany w fabrykach model działań można powielać również poza światem obiektów produkcyjnych – powiedział Pier Luigi Sigismondi, Chief Supply Chain Officer.

Nawiązując do Globalnych Celów Rozwojowych ONZ – zbiorze ambitnych celów, które mają zakończyć problem ubóstwa, zniwelować nierówności na świecie i walczyć ze zmianami klimatu do 2030 r. – jest dla nas jasne, że nadszedł czas na podjęcie poważnych działań zmierzających do eliminacji przekazywania odpadów na składowiska – dodał Sigismondi.

Jesteśmy dumni, że wszystkie nasze obiekty w Europie nie przekazują już odpadów na składowiska. Osiągnięcie tego statusu jest niezwykle złożonym procesem, jako że często nie jesteśmy właścicielami obiektów, gdzie są nasze biura lub magazyny, i nasze zespoły musiały włożyć wiele energii, przedsiębiorczości i inicjatywy aby pokonać przeciwności. Plan „Życie w sposób zrównoważony” jest głęboko osadzony w naszej organizacji oraz markach. Osiągając większe wzrosty właśnie poprzez zrównoważone marki, czy generując oszczędności poprzez lepszą efektywność surowcową, widzimy coraz wyraźniej pozytywny wpływ realizowania zrównoważonego modelu biznesowego – skomentował Jan Zijderveld, szef firmy Unilever w Europie.