Unifikacja logotypów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

29 marca 2016

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu uspójnia logotypy swoich inicjatyw poprzez wykorzystanie wspólnego systemu graficznego. Zmiany mają na celu wzmocnienie marki Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ułatwienie, rozpoznawania programów, inicjatyw, projektów Forum oraz ich większe utożsamienie z organizacją.

Unifikacja logotypów inicjatyw Forum Odpowiedzialnego Biznesu bazuje na podstawowej wersji logotypu organizacji, składającego się z czterech, fioletowych, różniących się wielkością kół i także fioletowego koloru czcionki nazwy organizacji. Submarki w części graficznej logotypu zamiast czterech, zawierają dwa koła, które zachowują taki sam układ, jak w logo FOB. Grafika kół każdorazowo może ulegać modyfikacji natomiast układ i wzajemne proporcje elementów są stałe i nie mogą być zmieniane. Istotna jest też linia orbity przecinająca co najmniej jedno z kół. Część liternicza logotypu to typograficzny zapis nazwy submarki złożony wersalikami, identyczny jak w logo FOB. Logo posiada jeden wariant kompozycyjny.

Procesowi zmiany wizualizacji graficznej zostały poddane kluczowe inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Łącznie osiem logotypów, w tym m.in. całoroczne programy dla firm – Program Partnerstwa i Karta Różnorodności, studentów – Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Odświeżony logotyp posiada portal odpowiedzialnybiznes.pl, administrowany przez FOB, a także konkurs „Pióro odpowiedzialności” – skierowany do dziennikarzy i ekspertów oraz Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Organizacja według systemu opracowała logotyp największego wydarzenia CSR-owego w Polsce – Targi CSR.

15 lat współpracy z biznesem, zachęca nas do tego, aby doskonalić nasze standardy komunikacji.

– Wiele z naszych inicjatyw, działań, choć dobrze rozpoznawalnych nie zawsze jest kojarzonych z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stąd postanowiliśmy postawić na większą spójność i bezpośrednie wsparcie marki głównej. Dodatkowo, 15 lat współpracy z biznesem, zachęca nas do tego, aby doskonalić nasze standardy komunikacji – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Prace nad nowym system graficznym trwały 3 miesiące. Projekt przygotowała Olga Figurska, Lunatikot, działania ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu koordynowała Agnieszka Siarkiewicz, menedżerka promocji i komunikacji.

Unifikacja logotypów to także element strategii i strategii komunikacji FOB na lata 2016-2018, towarzyszy im hasło: „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes”.