UNICEF Polska ogłosi wyniki najnowszego badania nt. możliwości partnerskiej współpracy NGO i biznesu

19 kwietnia 2023

W jaki sposób prowadzić partnerskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Jak połączyć cele biznesu i doświadczenie organizacji humanitarnej o globalnym zasięgu? Podczas największego wydarzenia biznesowego w Europie Centralnej – XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, UNICEF Polska odpowie na te pytania. Będzie to również okazja do zaprezentowania wyników badania przeprowadzonego w kwietniu, które potwierdza, że większość działań z obszaru ESG leży także w rękach przedstawicieli marketingu. 

Przedstawiciele UNICEF Polska, globalnej organizacji, posiadającej prawie 80-letnie doświadczenie w pomaganiu, będą uczestniczyć w dwóch panelach podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zarazem organizacja będzie kontynuowała swoją pionierską kampanię, która przełamała stereotyp myślenia o współpracy organizacji NGO z biznesem i przyczyniła się do rozpoczęcia dyskusji w branży. W tym roku do dialogu zostali zaproszeni marketerzy, ponieważ – jak wynika z badania zrealizowanego przez Shortlist Consulting na zlecenie UNICEF Polska – w 60 proc. firm to właśnie działy marketingu są aktywnie włączane w realizację celów ESG i CSR.

– Podczas wydarzenia poświęconego ważnym tematom gospodarczym i społecznym, nie może zabraknąć tematów związanych z pomaganiem i trzecim sektorem. Świat biznesu pomagał, pomaga i będzie pomagać. To, że firmy chcą to robić jest pewne. Jednak w obliczu tak wielu wyzwań, warto dyskutować o najskuteczniejszych sposobach pomocy. Jest tak wiele obszarów do zagospodarowania. To nie tylko kwestie klimatyczne, ale także tocząca się wojna na Ukrainie czy stale rosnący problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Europejski Kongres Gospodarczy jest doskonałą przestrzenią do dyskusji na tematy ważne i wymagające wypracowania długofalowych rozwiązań – powiedziała Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska.

Badanie wśród marketerów

Strategie biznesowe kształtują codzienność biznesu. Mają one realny wpływ zarówno na jego rozwój, zmiany w otoczeniu, ale także na kształtowanie postaw społecznych. W przeprowadzonym badaniu marketerzy wskazali trzy obszary, które powinny zostać objęte szczególnym wsparciem w 2023 r. Są to skutki kryzysu klimatycznego (77,8 proc.), wsparcie dla ukraińskich dzieci i ich rodzin (62,2 proc.) oraz wzmocnienie pozycji społecznej kobiet i dziewcząt (60 proc.). Więcej wyników badania zaprezentowanych zostanie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Przestrzeń do zapoczątkowania dyskusji

Prelegentką podczas EKG będzie Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska, która weźmie udział w dwóch panelach: „Trzeci sektor (26.04., godz. 9.30 – 11.00) oraz „Pomagamy skutecznie” (26.04., godz. 11.30 – 13.00). Poranny panel będzie dotyczył m.in. roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie i metod ich skutecznego wspierania. Natomiast drugi będzie poświęcony niesieniu mądrej i profesjonalnej pomocy.

Podczas kongresu na stoisku UNICEF Polska (nr 76), zlokalizowanym w części wystawienniczej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, będzie dostępny przewodnik „NGO i biznes. Partnerstwo czy jednostronna korzyść?”, dodatkowo poszerzony o wyniki badania środowiska marketerów.

Akcja UNICEF dla biznesu:

Kampania „NGO dla biznesu” przygotowana przez UNICEF Polska jest unikalną inicjatywą w skali Polski i świata. Organizacja chce dzięki niej przedefiniować standardy współpracy sektora NGO i biznesu, podkreślając, że beneficjentami są obie strony takich działań. Pierwsza odsłona, zorganizowana w 2022 r. opierała się na warsztatach UNICEF Polska z przedstawicielami zaangażowanych społecznie firm, takich jak: Credit Agricole Bank Polska, Digital Care Group, FEYENALLY, Glovo, Grupy LUX MED, Kaufland Polska, Kubota, Legimi, PAGEN, PayU oraz x-kom. Celem tych spotkań było zdiagnozowanie istniejących i potencjalnych obszarów współpracy biznesu z organizacjami charytatywnymi oraz wskazanie hipotetycznych korzyści dla obu stron. Szczegółowe wnioski i wytyczne do współpracy pomiędzy firmami i organizacjami społecznymi zostały zebrane w postaci przewodnika „NGO i Biznes – Partnerstwo czy jednostronna korzyść?”. Jednym z elementów zeszłorocznej kampanii UNICEF dla Biznesu był także cykl podcastów, których gospodarzem był Jarosław Kuźniar. W tym roku UNICEF Polska zaprosił do dyskusji marketerów z największych polskich firm, jednocześnie, przeprowadzając wśród nich badanie o ich potrzebach związanych ze współpracą z sektorem NGO.

Źródło: info. pras.