UN Global Compact we współpracy z BASF Polska realizuje Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
7 października 2014

Dotyczy firmy: BASF Polska,

Program jest jednym z działań UN Global Compact realizowanego w ramach inicjatywy ONZ Caring for Climate. Promuje i wspiera ona firmy odpowiedzialne środowiskowo. Została zainaugurowana w 2007 roku przez Inicjatywę ONZ Global Compact, Program Środowiskowy ONZ (UNEP) oraz Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii stanowi odpowiedź na potrzebę podjęcia przez branżę chemiczną dyskusji na temat odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk działania branży chemicznej, począwszy od pozyskania surowców, produkcję aż po działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego użycia produktów. Program jest odpowiedzią na coraz istotniejsze zagadnienia ograniczania wpływu na środowisko w ramach całego łańcucha wartości branży. W ramach projektu powstaje koalicja firm podejmujących czynne działania na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzanie innowacyjnych i efektywnych środowiskowo rozwiązań.

Projekt zakłada realizację serii spotkań z udziałem specjalistów, przedstawicieli biznesu oraz reprezentantów administracji publicznej. Działania projektowe przewidziane są na lata 2014-2020. W roku 2014 branża chemiczna zaproszona zostanie do udziału w dwóch spotkaniach tematycznych:

Zrównoważone Miasta – wyzwania w zakresie efektywności energetycznej budynków – 24 października 2014

Etyka i odpowiedzialność branży kosmetycznej w kontekście gospodarki olejem palmowym – 4 listopada 2014

Więcej o wydarzeniach w broszurze dostępnej poniżej, dostępnej zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej.

Źródło: informacja prasowa