Ukazało się „Kompendium Zrównoważonego Rozwoju”

24 sierpnia 2023

Pierwsza edycja Kompendium obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność biznesu, politykę klimatyczną czy styl życia i gospodarkę cyrkularną. Publikacja zrzesza opinie ekspertów zagranicznych i krajowych, wśród których znajduje się wypowiedź Marzeny Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zrównoważony rozwój jest pojęciem wielowymiarowym. Odzwierciedla się to także na łamach Kompendium Zrównoważonego Rozwoju:

  • Marzena Strzelczak wypowiada się o nierównościach płciowych,
  • prof. Bolesław Rok mówi o reagowaniu na zmiany klimatyczne,
  • Mateusz Morawiecki porusza kwestę sprawiedliwej transformacji,
  • Yuval Noah Harari wskazuje na rolę nauki na rzecz lepszego świata.

Upragniona równowaga to nie tylko bardziej „zielona” gospodarka czy styl życia, ale także daleko idące zmiany w kierunku inkluzywności. Tu na pierwszy plan wysuwa się równouprawnienie: choć od lat dyskutuje się na temat uwalniania potencjału kobiet w biznesie i nauce, to realnych kroków w tę stronę uczyniono niewiele. O obecnej sytuacji kobiet w ujęciu kulturowym i zawodowym opowiada Marzena Strzelczak, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przedstawia dane i badania wskazujące na brak progresu społecznego w kwestii równouprawnienia, i wyjaśnia z czego wynika oraz dodaje, jakie są środki zaradcze.

Laureatka Pokojowego Nobla, Shirin Ebadi wypowiada się na ten sam temat, podkreślając ambicje i role, jakie kobiety chcą pełnić w społeczeństwie. dr Olga Malinkiewicz, założycielka innowacyjnej firmy Saule Technologies dzieli się natomiast przykładami innowacyjnych działań podejmowanych przez kobiety  w biurach i laboratoriach.

Kompendium Zrównoważonego Rozwoju trafia do rąk czytelników w trudnych czasach. Wojna w Ukrainie, inflacja czy niepokój, towarzyszący działaniom biznesu – to tylko niektóre z czynników, które odwracają uwagę od globalnej kampanii mającej przestawić życie na naszej planecie na właściwe tory.

Wydanie miało swoją premierę w e-prenumeracie Dziennika Gazety Prawnej. W kolejnych miesiącach będzie dystrybuowane łącznie w 9 kanałach.

Kompendium Zrównoważonego Rozwoju dostępne jest już na dobrejutro.pl

Źródło: inf. pras.