UE chce zakazać greenwashingu i zwiększyć przejrzystość informacji o trwałości produktów

21 września 2023

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych przepisów gwarantujących konsumentom rzetelne informacje o produktach i zakazujących wprowadzania w błąd za pomocą reklam.

Porozumienie uzupełnia unijną listę zakazanych praktyk handlowych, poszerzając ją o działania marketingowe związane z greenwashingiem oraz te dotyczące przedwczesnego zużywania się produktów. Celem nowych przepisów jest ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami i pomoc w dokonywaniu lepszych wyborów konsumenckich..

Co będzie objęte zakazem?

Parlament i Rada osiągnęły kompromis w sprawie zakazu stosowania:

  • niepopartych dowodami stwierdzeń dotyczących ochrony środowiska, np. „przyjazny dla środowiska” lub „ekologiczny”;
  • informacji handlowych o towarze posiadającym cechę, która ogranicza jego trwałość,
  • oświadczeń o pozytywnym lub ograniczonym wpływie na środowisko, opartych na programach kompensacji emisji;
  • etykiet zrównoważonego rozwoju niepopartych uznanymi certyfikatami;
  • oświadczeń o trwałości w odniesieniu do czasu lub intensywności użytkowania, jeśli nie poparto tego właściwym dowodem;
  • zachęt dla konsumentów do wymiany materiałów eksploatacyjnych wcześniej niż to konieczne;
  • koniecznych aktualizacji oprogramowania, poprawiających jedynie funkcjonalność;
  • informacji o towarach jako nadających się do naprawy, gdy nie przewidziano takiej możliwości.

Nowa etykieta wyróżniająca produkty z przedłużoną gwarancją

Europosłowie z powodzeniem nalegali na zwiększenie widoczności informacji o gwarancji. Wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy, że wszystkie towary z UE objęte są co najmniej dwuletnią gwarancją. Co więcej, Komisja ma za zadanie zaprojektować nową etykietę dla producentów, którzy chcą podkreślić jakość swoich towarów poprzez bezpłatne przedłużenie okresu gwarancji.

Dalsze kroki

Tymczasowe porozumienie będzie teraz musiało uzyskać ostateczną zgodę zarówno Parlamentu, jak i Rady. Oczekuje się, że głosowanie posłów do PE odbędzie się w listopadzie. Gdy dyrektywa wejdzie w życie, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na implementację nowych przepisów do prawa krajowego.

Źródło: inf. pras./ Komisja Europejska