Uczciwe praktyki operacyjne – obszary ISO 26000 w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

25 kwietnia 2017

W obszarze uczciwe praktyki operacyjne opisanych zostało 28 nowych i 17 długoletnich praktyk (w zeszłym roku – 22 i 19). Wśród zaprezentowanych działań liczbowo zdecydowanie przeważają edukacja rynku i relacje z dostawcami.

Pobierz raport

Firmy coraz częściej decydują się na podejmowanie działań mających na celu promocję społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju wśród swoich interesariuszy. Organizują śniadania biznesowe, konferencje i innego rodzaju wydarzenia, na które zapraszają klientów, partnerów biznesowych bądź społeczności lokalne. Podejmowana tematyka to dobre praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także kwestia zarządzania różnorodnością w miejscu pracy czy gospodarka obiegu zamkniętego (temat niezwykle istotny, coraz bardziej popularny na świecie, a w Polsce do tej pory prawie nieobecny). Drugi typ realizowanych inicjatyw to praktyki ukierunkowane na edukację rynku z obszarów, w których dana firma się specjalizuje. Sieć handlowa podejmuje problem marnowania żywności, a agencja pośrednictwa pracy edukuje grupę pracowników w kwestii przysługujących im praw.

Cieszy to, że coraz więcej firm w Polsce podejmuje działania, których celem jest poprawa relacji z dostawcami. Są to zarówno inicjatywy stawiające na rozwój, doskonalenie dostawców, jak i tworzenie dokumentów i polityk porządkujących wzajemne relacje. Niezwykle cenne są wszelkie działania, poprzez które firmy promują zasady CSR wśród swoich dostawców. Powoli standardem staje się to, że duże korporacje traktujące serio swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska wymagają przestrzegania takich samych zasad przez swoich podwykonawców. Wymagania z zakresu zrównoważonego rozwoju włączane są do procesów przetargowych, a już wybrani dostawcy edukowani są na temat tego, w jaki sposób mogą realizować zasady CSR w prowadzonych przez siebie działaniach.

Równie ważny aspekt, którym chwalą się firmy, to włączanie do grona swoich dostawców przedsiębiorstw społecznych. Dotyczy to np. usług cateringu bądź odbioru odpadów.

źródło: raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”