Uczciwe praktyki operacyjne – jak zgłosić działania CSR do #Raport2021?

12 stycznia 2022

„W obszarze społecznej odpowiedzialności, uczciwe praktyki operacyjne dotyczą sposobu, w jaki organizacja wykorzystuje swoje relacje z innymi organizacjami w dążeniu do pozytywnych rezultatów” – czytamy w normie ISO 26000. Jej wytyczne stanowią punkt wyjścia do opracowania największego w Polsce przeglądu aktywności odpowiedzialnego biznesu.

106 – dokładnie tyle inicjatyw CSR, ESG i sustainability zgłoszono w obszarze „uczciwe praktyki operacyjne” w ubiegłorocznej najważniejszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zarówno wśród praktyk nowych, jak i długoletnich dominowały aktywności dotyczące edukacji rynku. Nie bez znaczenia pozostał silny wpływ pandemii COVID-19, która znalazła swój wyraz m.in. w działaniach z zakresu współpracy z interesariuszami czy w nawiązywaniu współpracy międzybranżowej firm. Nie zabrakło również kontynuacji dotychczasowych projektów, takich jak opracowanie kodeksów dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla dostawców, kontrahentów oraz partnerów.

Jak zgłosić działania CSR?

Zgłoszenia do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przyjmowane są co roku nieodpłatnie, poprzez formularz on-line odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. W obecnej edycji wprowadzono kilka zmian – zrezygnowano z podziału na wspomniane praktyki nowe i długoletnie oraz ograniczono liczbę zgłaszanych działań do 10 (ich realizacja jednak mogła rozpocząć się wcześniej). Tegoroczny nabór trwa do 17 stycznia.

Dobra praktyka powinna obejmować opis działań podejmowanych w roku 2021 oraz dane liczbowe obejmujące ten rok. Poniższej zamieszczono infografikę ułatwiającą rozeznanie się w poszczególnych etapach zgłoszenia oraz zaplanowanie harmonogramu działań.

Pobierz infografikę >>

Obszar „Uczciwe praktyki operacyjne” jest jednym z rozdziałów Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Dotyczy postępowania etycznego w kontaktach organizacji z innymi organizacjami. Odnosi się m.in. do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji, odpowiedzialnym angażowaniem się w działalność w sferze publicznej czy uczciwej konkurencji.

W #Raport2021 podzielony został na następujące kategorie:

  • Dialog z dostawcami
  • Edukacja
  • Edukacja rynku
  • Przeciwdziałanie nadużyciom
  • Relacje z dostawcami
  • Relacje z interesariuszami

Firmy zainteresowane zgłoszeniem działań CSR, ESG, sustainability zapraszamy po więcej informacji na odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Wyniki raportu zostaną ogłoszone 25.05 br. podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Źródło: Informacja własna