Uchodźcy i uchodźczynie częścią IKEA Retail Polska

14 kwietnia 2022

Dotyczy firmy: IKEA,

IKEA uruchomiła program stażowy, zatrudniając 10 uchodźczyń i uchodźców w sklepie na warszawskim Targówku. Celem programu jest pomoc w zdobywaniu umiejętności na rynku pracy.

Poprzez program „Zwiększanie kompetencji zawodowych osób z doświadczeniem uchodźczym” IKEA wspiera integrację oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowo rozwijając umiejętności językowe uchodźczyń i uchodźców. Przygotowania do programu w Polsce ruszyły w 2019 roku i jest on jednym z elementów, który wpisuje się w szersze działania IKEA na rzecz różnorodności i włączania osób z doświadczeniem uchodźczym. Sklep na Targówku został pionierem projektu IKEA w Polsce.

Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie. W ramach przeprowadzonej rekrutacji w styczniu 2022 roku IKEA zatrudniła 10 osób w działach Logistyki, Kas, Relacji z Klientami oraz IKEA Food. Stażyści i stażystki dołączyli do organizacji z różnych stron świata: Iraku, Tadżykistanu, Białorusi, Pakistanu oraz Czeczenii. W kolejnej edycji programu firma dąży do jeszcze większej różnorodności pod względem pochodzenia. W tym momencie planowane są działania włączające skierowane do osób z Ukrainy uciekających przed wojną.

– Chcemy, aby IKEA była miejscem, w którym każda osoba może być sobą, czuć się swobodnie oraz bezpiecznie. Doceniamy całe bogactwo różnorodnych doświadczeń płynących z różnych kultur oraz unikalne talenty każdej osoby pracującej w IKEA. Realizacja programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym jest elementem naszej 3-letniej Strategii Różnorodności i Włączania w IKEA Retail w Polsce. Nasze podejście obejmuje 5 wymiarów różnorodności: płeć, wiek, orientację seksualną, sprawność fizyczną i psychiczną oraz pochodzenie etniczne. Projekt „Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń” odpowiada na potrzeby włączania osób o różnej narodowości i pochodzeniu etnicznym. Cieszy nas różnorodność, jaką te osoby wnoszą w nasze zespoły i po ponad miesiącu trwania programu z radością możemy powiedzieć, że zarówno dla pracowników i pracowniczek IKEA, jak i stażystów i stażystek jest to bardzo wartościowe i pozytywne doświadczenie” – mówi Susanna Romantsova, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA.

W ramach programu stażowego, uczestnicy i uczestniczki są zatrudnieni na umowie o pracę i korzystają z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez IKEA. Biorą udział w kursie języka polskiego, a także otrzymują wsparcie psychologiczne, prawne oraz pomoc ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie. Po zakończeniu stażu osoby te będą mogły wziąć udział w otwartych rekrutacjach na zasadach ogólnych i kontynuować pracę w IKEA.

Źródło: inf. pras.