Tytuł „Wolontariusza miesiąca” ponownie wędruje do pracowniczki Kredyt Banku!

16 grudnia 2009

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska, Warta,

Anna Kowalska z Kredyt Banku w Konstantynowie Łódzkim została wybrana przez Centrum Wolontariatu „Wolontariuszem listopada”. Wyróżniono ją za jej dotychczasowe zaangażowanie w pomoc potrzebującym, w szczególności dzieciom z domu dziecka.

Tytuł przyznawany jest raz w miesiącu wolontariuszom niosącym pomoc najbardziej potrzebującym, dobrym ludziom z charakterem, którzy w działaniach wspierani są przez swoje firmy.

Gdy w grudniu ub. r. w Kredyt Banku i WARCIE ruszył program Wolontariatu Pracowniczego „TAK od serca”, Pani Anna, by zachęcić do działania pracowników w swoim Makroregionie zgłosiła pomysł wsparcia Rodzinnego Domu Dziecka w Łodzi. Samodzielnie zaplanowała i zorganizowała akcje wolontariackie dla grupy ok. 15 koleżanek i kolegów w dwie wolne soboty (20 czerwca i 19 września br.) na terenie Domu – remont pomieszczeń przeznaczonych na siłownię i salę zabaw dla dzieci, budowa zadaszenia nad ogniskiem oraz uporządkowanie trawników i ogródka na działce.

Swoim entuzjazmem i postawą osobiście zachęciła i przekonała do udziału większość wolontariuszy, którzy wzięli udział w tych działaniach. „Pomagam, bo lubię pomagać. Pomoc innym czyni świat i nas lepszymi, a przede wszystkim robię coś dobrego dla innych. Mam tak wiele i chętnie dzielę się tym, co mam” – powiedziała wyróżniona wolontariuszka.

Anna Kowalska kieruje Filią nr 3 Kredyt Banku w Konstantynowie Łódzkim. „Ania jest młodym osiągającym sukcesy menedżerem w naszym banku, który nie jest obojętny na otaczające nas problemy społeczne. Jej pełna zapału i poświęcenia postawa Wolontariusza zasługuje na wyróżnienie i upowszechnienie” – mówi Krzysztof Nowakowski, lokalny koordynator wolontariatu w Makroregionie Łódzkim.

To już trzeci tytuł „Wolontariusza miesiąca” dla pracowników Kredyt Banku i Warty. W czerwcu 2009 r. tytuł „Wolontariusza miesiąca” otrzymała wolontariuszka z Kredyt Banku – Katarzyna Raciborska z Białegostoku, a w październiku Danuta Kędzia z TUiR WARTA w Gdyni.