Tworzenie z Czwartej Rewolucji Przemysłowej rewolucji zrównoważonej – echa Davos

29 stycznia 2016

Zapraszamy do lektury listu Petera Bakkera, prezydenta i CEO Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), podsumowującego Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, pierwsze tegoroczne międzynarodowe spotkanie liderów politycznych i gospodarczych właśnie dobiegło końca. WEF 2016 wybrał „Czwartą Rewolucję Przemysłową” jako nadrzędny temat spotkania. Jednak w trakcie szczytu odbyło się także wiele warsztatów i spotkań opierających się na sukcesach z 2015 roku, w którym doczekaliśmy przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju i Porozumienia Paryskiego. Wyrazy „wdrożenie” i „działanie” były tymi, które najbardziej wybrzmiewały podczas tych sesji.

To właśnie tu mamy największą rolę do odegrania. Biznes od wielu lat doskonale radzi sobie z innowacjami i musi ukierunkować postęp naukowy w stronę budowy inkluzywnej i rozwijającej się gospodarki niskoemisyjnej. W celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju i celów Porozumienia Klimatycznego, biznes musi także zapewnić, że zrównoważony rozwój stanie się integralną częścią strategii i procesów podejmowania decyzji każdej firmy. Wreszcie Davos pokazało, że biznes – podobnie jak rząd i społeczeństwo obywatelskie – musi być pociągnięty do odpowiedzialności za obietnice złożone w Paryżu.

Prawdopodobnie najbardziej pozytywny sygnał, który wyszedł z Paryża i doszedł do Davos to rosnąca liczba podmiotów finansowych angażujących się w dyskusje. Firmy ubezpieczeniowe, zarządzający aktywami, fundusze emerytalne zaczynają rozumieć, że ​​muszą się zaangażować w zrozumienie zmieniających się zagrożeń. W ciągu najbliższych lat doświadczymy nowych możliwości dla firm, które zapewnią inwestorom pełny profil wydajności, a jednocześnie odzwierciedlą skutki środowiskowe, społeczne, a także finansowe. Prace związane z Task Force on Climate – ujawniania informacji finansowych, prowadzone przez Mike’a Bloomberga i Mark Carney, powodują istotny postęp w tej dziedzinie.

W Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) znajdują się globalne ramy dla rozwiązania problemów systemowych, których doświadczają społeczeństwa. Jeden z mówców w Davos odniósł się do SDGs jako do programu wyeliminowania ubóstwa i zerowej emisji dwutlenku węgla. SDGs stanowią również nowe możliwości inwestycyjne i biznesowe misternie powiązane z rozwojem społecznym i ochroną środowiska.

Z tego powodu została ustanowiona w Davos oddzielna komisja, która ma pomóc w zrozumieniu możliwości biznesowych przedstawionych w SDGs. Światowa Komisja ds. biznesu i zrównoważonego rozwoju (The Global Commission on Business and Sustainable Development) będzie działać w ciągu najbliższych 12 miesięcy w celu oszacowania korzyści ekonomicznych z inwestycji w zrównoważony rozwój poprzez nowe rynki, możliwości inwestycyjne i innowacje. Będzie budować mapę drogową dla wszystkich stron zainteresowanych wdrażaniem SDGs, ale co najważniejsze, będzie działać na rzecz biznesu, aby uzyskać jego prawdziwe zaangażowanie we wdrażanie rozwiązań.

Poprzez wprowadzenie nowych wskaźników dobrobytu i wydajności, SDGs będą promować wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. To z kolei odblokuje niewykorzystywany dotychczas potencjał rynku warty dziesiątki milionów dolarów, który znacznie przewyższy początkowe koszty inwestycji.

Dalekowzroczne firmy już teraz wprowadzają zrównoważenie, jako element ich procesu podejmowania decyzji. Byliśmy zaszczyceni obserwując nasze rozwiązania biznesowe US Materials Marketplace opracowane we współpracy z USBCSD i Corporate Eco Forum, które otrzymało w Davos prestiżową nagrodę Circulars Digital Disruptor Award.

Dla członków WBCSD 2016 daje wiele możliwości do zaangażowania i przyczynienia się do realizacji SDGs i rozwiązań klimatycznych. Zachęcam do przyłączenia się do inicjatywy Low Carbon Technology Partnerships (LCTPi), która zgromadziła dotychczas ponad 150 globalnych firm i 70 partnerów w celu wspólnej pracy wokół wyzwań klimatycznych. LCTPi rozpocznie wdrażanie swoich ambicji i zaprezentuje ich wyniki w trakcie COP22 w Maroku pod koniec roku.

Tegoroczny Kongres Ochrony Świata IUCN na Hawajach, który odbędzie się we wrześniu, zapewnia również możliwość zaangażowania się w kluczowych sprawach dotyczących ekosystemów, krajobrazów i ochrony przyrody. Wydarzenie zgromadzi ponad 8000 liderów i decydentów, zarówno przedstawicieli rządów, społeczeństwa obywatelskiego, ludności rdzennej, biznesu i środowisk akademickich. Jest okazją do zabrania głosu i zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań, których firma jest liderem.

Akcje w miastach również mają kluczowe znaczenie dla wielu z SDGs. Ponad połowa ludzi mieszka w obszarach miejskich, a szacuje się, że do roku 2050 w miastach będzie żyło 70% światowej populacji. W ramach naszego programu na temat miast, oferujemy biznesowi znaczące możliwości zaangażowania w ramach Habitat III – Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Mieszkalnictwa i Miast, która odbędzie się w październiku w Quito w Ekwadorze.

Zrównoważony biznes znajduje się w centrum zrównoważonego rozwoju. Jest to jedyna opcja dla budowania bezpiecznego świata, w którym dobrobyt jest wspólny a ubóstwo jest przeszłością. Sprawmy, by rok 2016 był rokiem działania, a Czwarta Rewolucja Przemysłowa – rewolucją zrównoważoną.

Peter Bakker

President & CEO, WBCSD

Tłumaczenie i redakcja: Forum Odpowiedzialnego Biznesu