Turnusy marzeń

25 września 2009

Dotyczy firmy: Orange Polska,

W tym roku Fundacja Orange, już po raz czwarty zorganizowała turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci z wadą słuchu. Z wyjazdu skorzystało 193 dzieci z całej Polski, które miały możliwość udziału w terapii i zabawie w ośrodkach w Kiekrzu oraz Szczyrku.

Turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne są jednym z elementów „Dźwięków Marzeń” Fundacji Orange. Jedynemu tego typu programowi w Polsce, dzięki któremu małe dzieci (od 0 do 3 lat) mogą korzystać z kompleksowej, całorocznej opieki terapeutycznej.

W tym roku zostało zorganizowanych siedem turnusów w ośrodku w Kiekrzu pod Poznaniem i w Szczyrku. Wzięło w nim udział 193 dzieci z rodzin w gorszej sytuacji finansowej. Wyjazd został w całości sfinansowany przez Fundację Orange. W czasie turnusu dzieci miały indywidualne zajęcia z terapeutami, zajęcia grupowe logopedyczne, psychologiczne i logorytmiczne. Uczyły się dźwięków, rozpoznawania wyrazów, melodyjności mowy. Wszystko po to, aby w przyszłości miały szansę rozwijać się tak samo, jak ich słyszący rówieśnicy.

Zdaniem wielu rodziców, wyjazd to świetna okazja do pracy z dzieckiem i polepszenia jego możliwości słuchowych, a rezultaty terapii można zauważyć już po zakończeniu turnusu. Ale na efekty trzeba pracować. Najwięcej zależy od rodziców i ich codziennej pracy z dzieckiem pod okiem doświadczonego terapeuty. Dlatego na turnusie rodzice uczą się, jak ćwiczyć z dzieckiem i jakie stosować metody. Organizowane są też dla nich specjalne wykłady, na których zdobywają wiedzę m.in. z psychologii, pedagogiki.

W czasie turnusów terapia zajmowała kilka godzin dziennie, ale był czas również na zabawę a okolica, gdzie zostały ulokowane dzieci, sprzyjała wypoczynkowi. W lipcu, w Kiekrzu odbyło się „Święto Dźwięków Marzeń”. Dzieci, ich rodzice i terapeuci spotkali się z prof. Andrzejem Obrębowskim – członkiem Rady Naukowej Programu oraz z aktorką Olgą Bończyk, Ambasadorką ”Dźwięków Marzeń”, która z racji swoich rodzinnych doświadczeń, całym sercem sprzyja inicjatywie.

Podczas jednego z turnusów Fundacja Orange zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla terapeutów z metody werbo-tonalnej. Terapeuci sprawdzali swoje umiejętności pod okiem ekspertek z Medycznego Centrum Audiofonologii z Brukseli. Dzięki temu projektowi w Polsce będą pierwsi terapeuci wykorzystujący tę nowoczesną i dającą znakomite efekty terapeutyczne metodę.

Tegoroczne turnusy wakacyjne już się zakończyły. Aby zgłosić się do Programu „Dźwięki Marzeń” i uczestniczyć w przyszłorocznych turnusach należy skontaktować się z regionalnym koordynatorem, który kwalifikuje do Programu. Adresy koordynatorów i wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie Programu. Można też skorzystać z infolinii projektu tel. 0 800 48 00 44.

Fundacja Orange prowadzi już od lipca publiczną zbiórkę na turnusy w następnym roku. Wysyłając sms o treści „pomagam” na nr 7233 można pomóc najmłodszym dzieciom usłyszeć świat dźwięków ich marzeń. Koszt: 2,44 PLN z VAT.

Program Dźwięki marzeń realizowany od maja 2006 r. stanowi unikalną na skalę światową inicjatywę na rzecz małych dzieci (od 0 do 3 lat) z wadą słuchu. Pomaga dzieciom, które nie ma szans na specjalistyczną rehabilitację w miejscu zamieszkania, aby w przyszłości mogły funkcjonować w społeczeństwie na równi ze słyszącymi rówieśnikami. Celem inicjatywy jest objęcie opieką dziecka tuż po wykryciu wady słuchu, we wczesnym okresie życia, kiedy szansa na powodzenie rehabilitacji jest największa. W ramach programu Fundacja Orange, oprócz organizacji turnusów wakacyjnych, bezpłatnie wypożycza maluchom aparaty słuchowe, zapewnia systematyczną rehabilitację słuchu i mowy w środowisku domowym oraz prowadzi szkolenia dla rehabilitantów.