Trzeba być odpowiedzialnym, żeby osiągnąć sukces – Panel firmy Deloitte na XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
11 września 2015

Dotyczy firmy: Deloitte, Grupa Żywiec, Jeronimo Martins Polska, T-Mobile Polska,

Firmy z Europy Środkowej konsekwentnie podążają śladem najbardziej zaawansowanych przedsiębiorstw na świecie, wdrażając strategiczne działania, które zwiększają ich wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Takie podejście sprzyja nie tylko społeczeństwu, ale także sukcesowi biznesowemu samych firm. W ciągu ostatnich 5 lat RESPECT Index, czyli indeks spółek odpowiedzialnych społecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odnotował stopę zwrotu na poziomie 70%, podczas gdy na głównym rynku wartość ta wyniosła 30%. O najlepszych praktykach i przykładach firm z Europy Środkowej, dla których zrównoważony rozwój jest równie ważny jak wyniki finansowe, rozmawiano wczoraj podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Panel „Zrównoważony rozwój biznesową i społeczną strategią sukcesu” zorganizowała wczoraj firma doradcza Deloitte.

„Zrównoważony rozwój jest już stałym elementem strategicznego zarządzania największych firm Europy Środkowej. Prezesi głównych spółek regionu cytowani w najnowszym raporcie CE Top 500 uważają, że efektywna realizacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest kluczem do długotrwałego sukcesu biznesowego, jeśli jest ściśle powiązana z całościową strategią firmy. Coraz częściej podejmują wyważone decyzje biznesowe na podstawie analizy wpływu ich organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne. Takie świadome podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw cieszy, bo pokazuje, że modele biznesowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju są dla tych organizacji źródłem nowych szans i możliwości” – powiedziała Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, moderatorka panelu.

Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla inwestorów giełdowych podkreślił Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. „Zainteresowanie międzynarodowych inwestorów społeczną odpowiedzialnością firm w Polsce z roku na rok wzrasta. To oni napędzają koniunkturę. Polscy inwestorzy jeszcze w mniejszym stopniu zwracają uwagę na tę sferę. Tymczasem bycie odpowiedzialnym popłaca. W ciągu ostatnich 5 lat RESPECT Index, czyli indeks spółek odpowiedzialnych społecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych, odnotował stopę zwrotu na poziomie 70%, podczas gdy na głównym rynku wartość ta wyniosła 30%. W dodatku spółki z RESPECT Indexu dają wyższą dywidendę – powyżej 4% – niż średnia rynkowa” – powiedział Grzegorz Zawada, zapowiadając jednocześnie, że IX edycja badania Respect Index rozpocznie się na początku października br.

„Zasoby naturalne powoli się wyczerpują. Czy w związku z tym musimy ograniczyć naszą konsumpcję? Czy to znaczy, że musimy obniżyć swoją jakość życia? Odpowiedzią na te wyzwania jest wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju do modelu biznesowego, co wymaga przede wszystkim zdrowego rozsądku i odpowiedzialności. Prowadzi to do wzmocnienia reputacji firmy oraz pomaga jej zrealizować założone cele finansowe” – podkreśliła Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Polimex-Mostostal.

Zrównoważony rozwój to też narzędzie do kształtowania pozytywnego wizerunku firm: „Na Ukrainie biznes jest nadal postrzegany jako mocno skorumpowana sfera. Sposobem, żeby zmienić ten negatywny wizerunek jest wdrożenie strategii z zakresu zrównoważonego rozwoju, która stanowi świadectwo transparentności i dojrzałości organizacji” – powiedział Jock Mendoza Wilson, Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych i Inwestorskich, System Capital Management, jednego z największych holdingów finansowo-przemysłowych na Ukrainie. W obliczu konfliktu ukraińskiego SCM stał się największą tamtejszą organizacją pomocową.

O zrównoważonym nastawieniu firmy Velux opowiedział Mikkel Skott Olsen, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Biznesu, VELUX Group. „Zrównoważony rozwój jest jednym z kół zamachowych i podstawą modelu biznesowego firmy Velux. Nasze podejście jest świadomym wyborem Villuma Kann Rasmussena, założyciela firmy, który był jednocześnie inicjatorem fundacji firmy Velux. Do fundacji trafia część wypracowanego zysku, który jest inwestowany w liczne programy na rzecz społeczeństwa” – powiedział Mikkel Skott Olsen.

Igor Matejov, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska S.A., podkreślił wkład T-Mobile w rozbudowę polskiej infrastruktury oraz cyfryzację polskiego społeczeństwa. Jako jedno z kluczowych działań operatora w zakresie CSR wymienił akcję „Pomoc Mierzona Kilometrami”. „T-Mobile jest szczególnie dumny z swojej kampanii Pomoc Mierzona Kilometrami, w którą zaangażowało się 2 mln Polaków. Każda aktywna sportowo osoba może zamienić pokonane przez siebie kilometry na wsparcie finansowe, które jest przekazywane przez T-Mobile dla niepełnosprawnych dzieci” – powiedział Igor Matejov.

Hasłem przewodnim firmy Jeronimo Martins jest „nie można osiągnąć sukcesu, nie będąc odpowiedzialnym”. Dlatego „Jeronimo Martins w swojej strategii odpowiedzialności społecznej stawia na 5 filarów: bycia dobrym pracodawcą, zaufanym partnerem biznesowym, dostawcą dobrej jakości produktów oraz firmą dbającą o środowisko naturalne i społeczeństwo. W ten sposób chcemy się przyczynić do wzmocnienia polskiego kapitału społecznego na przestrzeni kolejnych 20-30 lat” – powiedział Jarosław Sobczyk, Dyrektor Personalny, Jeronimo Martins Polska S.A.

W tym roku przy okazji ankiety CE Top 500, na podstawie której powstaje ranking 500 największych firm Europy Środkowej i Ukrainy, Deloitte po raz pierwszy zapytał o wybrane praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju. Okazało się, że jedna czwarta spółek z tego zestawienia deklaruje fakt mierzenia swojego wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Najczęściej pochodzą one z Czech, Ukrainy, Słowacji i Polski. Z kolei, ponad jedna piąta największych firm z Europy Środkowej i Ukrainy (109) deklaruje, że prowadzi jakąś formę sprawozdawczości pozafinansowej lub planuje raportować dane pozafinansowe za 2015 r.

Pomiar wpływu ma kluczowe znaczenie dla Grupy Żywiec, którą swoją strategię zrównoważonego rozwoju bazuje na maksymalizacji pozytywnego wpływu firmy na otoczenie i minimalizacji negatywnego. „Nasza strategia zrównoważonego rozwoju powstała na podstawie ustrukturyzowanego dialogu społecznego z kluczowymi interesariuszami Grupy Żywiec. Prowadzony przez nas pomiar wpływu Grupy Żywiec na otoczenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe pozwala nam na bieżąco weryfikować różne aspekty naszej strategii i działalności. W ten sposób jesteśmy w stanie pozyskać zaufanie naszych klientów i inwestorów” – stwierdziła Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Korporacyjnego, Grupa Żywiec S.A.

Uczestnicy panelu „Zrównoważony rozwój biznesową i społeczną strategią sukcesu”

Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte

Joanna Makowiecka-Gaca – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal

Grzegorz Zawada – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Igor Matejov – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska S.A.

Mikkel Skott Olsen – Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Biznesu, VELUX Group

Jock Mendoza-Wilson – Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych i Inwestorskich, System Capital Management

Jarosław Sobczyk – Dyrektor Personalny, Jeronimo Martins Polska S.A.

Magdalena Brzezińska – Kierownik Działu Korporacyjnego, Grupa Żywiec S.A.

Źródło: materiały prasowe, zdjęcie pochodzi z panelu „Polska w następnej dekadzie. Głos liderów biznesu”