Trwają zgłoszenia do 15. Rankingu Odpowiedzialnych Firm

29 kwietnia 2021

Trwa nabór ankiet do 15. Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Udział jest bezpłatny. Jedynym warunkiem do spełnienia jest wypełnienie ankiety do 14 maja. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia. 

Zadaniem rankingu jest dostarczanie firmom narzędzia, umożliwiającego systematyczne porównywanie jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z innymi największymi przedsiębiorstwami w Polsce. Tym bardziej, że treść pytań, na podstawie których tworzony jest ROF, co roku jest zmieniana tak, by sprostać światowym trendom w tej dziedzinie.

Co nowego w ROF 2021?

W piętnastej edycji ROF wprowadzonych zostało kilka zmian. Pojawiły się nowe pytania, inne już się zdezaktualizowały i opuściły ranking, z kolei w pozostałych np. zmieniły się kryteria. W rezultacie, liczba pytań kolejny raz zwiększyła się – tym razem do okrągłej liczby 50 zagadnień. W ostatniej części ankiety spośród 15 pytań należy samodzielnie wybrać 12 tych, które zostaną uznane za najlepiej dopasowane do typu działalności przedsiębiorstwa. A zatem, oczekiwane są odpowiedzi na 47 pytań. Pytania w większości są zamknięte lub dotyczą dobrze znanych i często wykorzystywanych wskaźników, opartych m.in. na GRI, dlatego udzielenie odpowiedzi nie powinno być zbyt pracochłonne dla firm aktywnych w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy pozostali przy ubiegłorocznym systemie wypełniania ankiet – za pomocą aplikacji online, uruchamianej w przeglądarce. Dzięki temu wypełnienie ankiety zostało uproszczone, by przyspieszyć późniejszą weryfikację odpowiedzi. Firmy proszone są tylko, by przy każdym pytaniu podać informacje takie, jak link do odpowiedniej strony internetowej, konkretny wskaźnik lub stosowny przykład.

Aby wypełnić ankietę, należy się zalogować, potwierdzić podany adres e-mail, a następnie przystąpić do wypełniania ankiety i na koniec zaakceptować ją, co oznacza przesłanie jej do weryfikacji. Dokładniejsze informacje na temat aplikacji przedstawiamy w osobnym tekście.

Za 47 odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie można uzyskać max. 94 proc. punktów. Po zakończeniu procesu przyjmowania ankiet organizatorzy zwrócą się do wszystkich uczestników ROF o zaznaczenie – w dodatkowej ankiecie – firm w poszczególnych branżach, których działalność zdaniem wypełniających zasługuje w ubiegłym roku na szczególne uznanie. Poproszeni o dokonanie podobnego wyboru zostaną również jurorzy z Panelu Pozytywnych Postaci (założycieli i mentorów startupów pozytywnego wpływu). Liderzy wytypowani w ten sposób będą mieli szansę uzyskać dodatkowe 6 proc. punktów (po 3 proc. z zestawienia powstałego na bazie ocen dokonanych przez wszystkich uczestników ROF oraz jurorów PPP). Wszystkie informacje dotyczące obliczenia punktacji znajdują się w regulaminie ROF.

Ankieta – badanie trzech obszarów

W tym roku 50 pytań zawartych w ankiecie podzielonych zostało na trzy części: „Poziom strategiczny”, „Poziom operacyjny” oraz „Wybrane wyniki”. W końcowych tabelach pokazana zostanie klasyfikacja generalna, podział na branże oraz dodatkowe zestawienia. Wszystkie odpowiedzi mają dotyczyć działań podjętych na rynku polskim w roku 2020 lub stanu na koniec roku kalendarzowego 2020 (o ile w pytaniu nie zaznaczono inaczej).

Udział w 15. edycji rankingu wymaga przesłania zgłoszenia na adres e-mail: ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. Wówczas przesłane zostaną informacje z linkiem do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi na pytania ankiety ROF należy udzielić nie później niż do 14 maja 2021 roku.

W razie pytań organizatorzy proszę o kontakt poprzez wskazany adres e-mail lub przez profil Rankingu Odpowiedzialnych Firm na Facebooku.

Organizatorem Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeglądem odpowiedzi zajmuje się Deloitte, a partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem technologicznym Rankingu jest firma Concret Consulting – dostawca narzędzia wspierającego proces ankietyzacji ROF. Autorami Rankingu Odpowiedzialnych Firm niezmiennie od piętnastu już lat są profesor Bolesław Rok oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Startupy Pozytywnego Wpływu

Już od trzech lat Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszy niezależna część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Jest ona kierowana do „młodych” przedsiębiorstw, które z wielką pasją realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy jury, zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu, istotnych z punktu widzenia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także specjalny raport, prezentujący najnowsze trendy widoczne w tym ekosystemie w Polsce

Źródło: rankingodpowiedzialnychfirm.pl