Trwają konsultacje taksonomii środowiskowej

27 kwietnia 2023

Do 3 mają potrwają konsultacje przedstawionego przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia delegowanego, które ustanowi Techniczne Kryteria Kwalifikacji dotyczące istotnego wkładu w realizację czterech celów środowiskowych unijnej taksonomii.

Komisja przedstawiła kryteria dla 29 rodzajów działalności gospodarczej, oparte głównie na opublikowanych w 2022 r. projektach sporządzonych przez Platformę ds. Zrównoważonego Finansowania.

5 kwietnia rozpoczął się proces publicznych konsultacji projektów aktów delegowanych. Aby wziąć w nich udział należy  do 3 maja przekazać swoje uwagi poprzez formularz  dostępny tutaj >>

Po zakończeniu konsultacji do końca II kwartału 2023 r. Komisja Europejska planuje wydać rozporządzenia delegowane, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r., tym samym konieczne będzie ich uwzględnienie podczas przygotowywania raportów za 2024 rok.

Źródło: KE, SEG