Trwa nabór na studia podyplomowe Sustainability leader/ Lider zrównoważonego rozwoju

21 września 2021

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe “Sustainability leader/ Lider zrównoważonego rozwoju” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studia zostały objęte patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 roku i potrwają dwa semestry. Wykłady i ćwiczenia będą się odbywały w wybrane soboty i niedziele w trybie stacjonarnym, przy częściowym udziale zajęć realizowanych zdalnie. W przypadku zajęć stacjonarnych wykorzystane zostaną metody: wykładu aktywnego z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusji, mnemotechnik, ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, ćwiczeń aktywnych z wykorzystaniem min. studiów przypadku, dyskusji (w tym debaty oxfordzkiej), mnemotechnik (metoda łańcuchowa, mapy myśli), gier dydaktycznych. Zajęcia w formie zdalnej przeprowadzone zostaną pod postacią aktywnych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz indywidualnych konsultacji z opiekunem pracy końcowej. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju to kierunek, który powstał we współpracy ze SCORAI (Sustainable Consumption Research and Action Initiative) i ECK (Europejskim Centrum Konsumenckim). Kadrę wykładowców stanowią uznani pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych, renomowanych uczelni z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Zajęcia o charakterze praktycznym poprowadzą doświadczeni eksperci, w tym pracownicy Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli liderów w podejmowaniu i realizacji zrównoważonych inicjatyw zarówno o charakterze biznesowym, jak i społecznym.

Studia Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju realizowane są w trzech modułach. Na pierwszy z nich składają się przedmioty o charakterze ogólnym wykładane w języku polskim. Ten etap kształcenia obejmuje wszystkich uczestników studiów i dotyczy pierwszego semestru zajęć. Kończąc pierwszy semestr uczestnik decyduje o kontynuacji nauki w drugim semestrze w języku polskim (moduł II) lub o wyborze kursu anglojęzycznego (moduł III). Problematyka zajęć oferowanych w ramach modułu II koncentruje się na polityce zrównoważonego rozwoju w różnych wymiarach przestrzennych i tematycznych. Zagadnienia ujęte w module III związane są przede wszystkim z problematyką zrównoważonej konsumpcji i jej uwarunkowań.

Program studiów obejmuje następujące zajęcia:

 • Jak być liderem: trening zdolności przywódczych
 • Etyczna i lokalna gospodarka żywnościowa
 • Ekonomia ekologiczna
 • Etyka w biznesie
 • Pomiar zrównoważonej konsumpcji
 • Międzynarodowe porównania wzorców zrównoważonej konsumpcji
 • Zrównoważenie a gospodarka cyfrowa
 • Praktyki e-commerce w zrównoważonej gospodarce
 • Transport pasażerski oraz turystyka w świetle agendy zrównoważonego rozwoju
 • Wyzwania dla społecznie odpowiedzialnego biznesu na rynku komunikacji elektronicznej
 • Zrównoważenie w przestrzeni miejskiej
 • Badania zrównoważonych zachowań
 • Seminarium projektowe (e-learning)
 • Sustainability Marketing
 • Sustainable lifestyles
 • Current directions in sustainable consumption research
 • Applying behavioral economics in sustainability
 • Internet research methods for sustainability
 • Sustainable products design
 • Project seminar (e-learning).

W zależności od wybranej przez uczestnika ścieżki studiów ich dokumentem końcowym jest:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w języku polskim i angielskim wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Sustainable Consumption Research and Action Initiative (SCORAI),
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w całości w języku polskim wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK).

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach www.ue.katowice.pl.
Bezpośredni kontakt pod adresem sl@uekat.pl.

Źródło: Materiały prasowe