Trwa nabór firm do III edycji programu „Sprawny staż”

30 stycznia 2024

Dotyczy firmy: ERGO Hestia,

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia rozpoczęła nabór firm do III edycji „Sprawnego stażu”. To program stażowy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami organizowany wspólnie z przedsiębiorstwami. Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2024 r.

Program „Sprawny staż” to trzymiesięczne, płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. W dotychczasowych edycjach uczestniczyły firmy takie jak Accenture, Bayer, ERGO Hestia, IKEA, Siemens Healthineers, Symfonia oraz Twinings. We współpracy z fundacją organizacje te przygotowały staże dla 38 stażystów, z czego 40% kontynuowało praktykę po zakończeniu programu. Do tegorocznej edycji fundacja zaprasza dwunastu pracodawców, którzy posiadają status dużego przedsiębiorstwa, wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju i chcą przyjąć na staż osoby z niepełnosprawnościami.

Pełne wsparcie fundacji

„Sprawny staż” zapewnia firmom kompleksowe wsparcie merytoryczne związane z organizacją staży. Istotnym elementem są działania rekrutacyjne prowadzone przez Fundację Integralia, które stanowią znaczącą wartość dodaną dla przedsiębiorstw. W odpowiedzi na zgłoszone przez firmę oferty stażowe, fundacja zajmuje się znalezieniem odpowiednich kandydatów. Dotychczas, oprócz obszarów związanych z HR, prawem i finansami, rekrutacja obejmowała również m.in. stanowiska analityczne oraz te, które wymagają znajomości dwóch języków obcych.

Kolejnym działaniem wspierającym pracodawców są specjalistyczne szkolenia dla zespołów przyjmujących stażystę. Pod okiem trenerek fundacji pracownicy uczą się nawiązywania kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami, zapoznają się ze specyfiką ich funkcjonowania, otrzymują wskazówki dotyczące przystosowania stanowisk pracy oraz przełamują bariery. Celem szkoleń jest zapewnienie komfortu zarówno stażystom, jak i współpracownikom.

Forma pracy i zatrudnienia

Po etapie rekrutacyjnym i szkoleniowym pracodawca dokonuje wyboru stażystów spośród zarekomendowanych kandydatur. Następnie podpisuje umowę ze stażystą, wyznacza opiekuna i przystępuje do realizacji stażu w wybranym obszarze. Firmy podejmują decyzję o rodzaju umowy ze stażystą oraz formie wykonywania pracy (stacjonarnie bądź zdalnie). W trakcie trwania stażu pracodawca ma ciągły dostęp do eksperckiego wsparcia i wskazówek ze strony fundacji.

Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w programie „Sprawny staż” mogą wysłać zgłoszenie do 15 marca 2024 roku. Formularze zgłoszeniowe zawierają oferty staży, wymagania wobec kandydatów oraz korzyści ze współpracy. Każda firma może wskazać maksymalnie trzy miejsca stażowe, a w przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych staży. O udziale w programie decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

Kto może zostać stażystą?

Kandydaci zainteresowani udziałem w rekrutacji będą mogli składać aplikacje na staże od 25 marca do 26 maja 2024 roku. Warunkiem uczestnictwa jest status studenta lub absolwenta, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz wiek maksymalnie do 30 roku życia. Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów, które są prowadzone przez Fundację Integralia i firmę organizującą staż.

Szczegóły dostępne na stronie programu.

Źródło: inf. pras.