Trendownik CSR 2014

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 10 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
11 marca 2014

Dotyczy firmy: Tchibo,

Trendownik CSR 2014 prezentuje najważniejsze trendy społeczno-ekonomiczne, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju. Szczególny akcept w publikacji położony jest na trendy, które wpływają na branżę handlu detalicznego. Opracowanie zostało przygotowane w ramach partnerstwa Go Responsible Consulting oraz Tchibo Warszawa.

Trendownik CSR 2014 to eksperckie zestawienie najważniejszych informacji, danych i trendów, które pokazują kierunki zmian oraz pomagają lepiej zrozumieć złożone warunki, w jakich działa współczesny biznes. Publikacja ma charakter praktycznego narzędzia. Pozwala w sposób jasny i przejrzysty zapoznać się z dziewięcioma kluczowymi trendami, których zrozumienie i uwzględnienie może pomóc w kształtowaniu i rozwijaniu działać CSR firm w 2014 roku.

„Firmy odpowiedzialne społecznie i liderzy zmian stoją przed licznymi wyzwaniami związanymi z codzienną działalnością biznesową, zwłaszcza w kontekście CSR. Wynika to również ze zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Zrozumienie zachodzących procesów będzie kluczowe w kształtowaniu odpowiedniej strategii i sprostaniu nowym realiom. Zwłaszcza firmy z branży handlu detalicznego, ze względu na swój profil działania i bezpośredni kontakt z konsumentami, mogą pozytywnie wpływać na proces zmian, szczególnie w zakresie ochrony środowiska czy chociażby zrównoważonej oferty produktowej” – wyjaśnia Natalia Ćwik, Go Responsible Consulting, autorka raportu.

„Od 2006 roku zrównoważony rozwój jest integralną częścią długoterminowej strategii biznesowej Tchibo. Jesteśmy przekonani, że ze względu na swój model biznesowy, ekspertyzę i skalę biznesu Tchibo może dokonywać zmian. Wierzymy również, że nasz przyszły sukces komercyjny będzie w dużej mierze zależał od zrównoważonej polityki firmy. Zidentyfikowane trendy stanowią wyzwanie również dla naszego biznesu” – podsumowuje Ewelina Wasilewska, Kierownik ds. odpowiedzialności biznesu, Tchibo Warszawa.

Trendownik CSR 2014 dostępny jest na www.trendownikcsr.pl.

Trendownik CSR 2014: podsumowanie

TREND 1. Zmiany klimatu. Zmiany klimatu zagrożeniem dla populacji i gospodarek – konieczne są inwestycje i zmiany w działaniach firm. Wpływ na biznes. Firmy z branż o szczególnym wpływie na zmiany klimatu (branża paliwowa i energetyczna, rolnictwo, transport, budownictwo) – pod presją ze strony inwestorów. Ryzyko wzrostu regulacji i kosztów związanych z ograniczaniem śladu węglowego jest wysokie. Szansa i ryzyko: konieczność inwestycji/pole do innowacji.

TREND 2. Zmiany demograficzne. Prognozowany przyrost ludności na świecie niesie ryzyko konfliktów, braku surowców naturalnych, żywności. W krajach rozwiniętych postępuje starzenie się społeczeństw. Coraz więcej ludzi migruje do miast. Wpływ na biznes. Firmy w krajach rozwiniętych wdrażają zarządzanie różnorodnością. Rozwija się zielone budownictwo i usługi dla rozrastających się miast.

TREND 3. Nierówności ekonomiczne. Nierówności pomiędzy „bogatymi” a „biednymi” w skali światowej pogłębiają się zarówno w skali regionalnej, wewnątrz państw, jak i globalnej. Dostęp do edukacji, służby zdrowia i innych usług jest zróżnicowany. Wpływ na biznes. Od przedsiębiorców wymaga się większego zaangażowania społecznego; protesty społeczne (Occupy Wall Street); spada zaufanie do biznesu

TREND 4: Władza konsumentów. Konsumenci w coraz większym stopniu poszukują informacji na temat społecznej odpowiedzialności firm. Częstsze są bojkoty konsumenckie. Powstają programy i aplikacje dla konsumentów. Kwitnie rynek „ekonomii współdzielonej”. Wpływ na biznes. Branże odzieżowa, spożywcza,energetyczna i paliwowa – najczęściej bojkotowane. Firmy zyskują na komunikowaniu o CSR. Potrzeba dostępu do danych o firmach wymusi transparentność (publikowanie danych pozafinansowych).

TREND 5: Raportowanie danych pozafinansowych. Mimo, że raportowanie społeczne pozostaje niszą, liczba firm (i innych organizacji) raportujących z roku na rok rośnie. Pojawiły się nowe standardy raportowania. Popularne staje się raportowanie o śladzie węglowym. Komisja Europejska postuluje obowiązkowe raportowanie. Wpływ na biznes. Raportowanie danych pozafinansowych może stać się biznesowym wymogiem, szczególnie w branżach o silnym wpływie na środowisko.

TREND 6: Nowe koncepcje biznesu i ekonomii. Trwa ożywiona debata na temat roli biznesu w społeczeństwie i ewolucji kapitalizmu. W USA pojawiła się możliwość zarejestrowania firmy nastawionej na dobro interesariuszy (a nie tylko akcjonariuszy). Wpływ na biznes. CSR przestaje być dominującą koncepcją, jest uzupełniany lub wypierany przez nowe, bardziej systemowe rozwiązania.

TREND 7: CSR w służbie HR. Zaangażowanie społeczne, różnorodność, wolontariat pracowniczy, work-life balance – te elementy, pojawiające się w firmach najczęściej w związku z wdrażaniem CSR, stają się istotne dla obecnych i potencjalnych pracowników. Wpływ na biznes. CSR pomaga odpowiadać na oczekiwania młodego pokolenia i budować zaangażowanie wewnątrz firm oraz prospołeczne postawy w życiu prywatnym pracowników.

TREND 8: Nowe standardy i normy. Nowe standardy z zakresu zarządzania oraz normy i wytyczne z zakresu CSR. Wpływ na biznes. Menedżerowie CSR muszą stale uzupełniać swoją wiedzę. W przyszłości w tym zawodzie wyodrębnić się mogą specjalizacje.

TREND 9: Strategiczne inwestycje w CSR opłacają się. Firmy, które konsekwentnie inwestują w CSR i zmieniają elementy swojego modelu biznesowego, odnotowują wzrost zysków. Wpływ na biznes. Zwrot z inwestycji w CSR widoczny jest w długim okresie – wymaga to konsekwencji i inwestycji. Firmy, które „porzucą” CSR zbyt wcześnie mogą nie odnotować korzyści.