Transformacja cyfrowa a HR. Trzy czwarte pracodawców nie myśli o zmianie kultury organizacyjnej

30 czerwca 2021

Niemal trzy czwarte polskich przedsiębiorców nie bierze pod uwagę zmiany kultury organizacji i sposobów zarządzania ludźmi w ramach transformacji cyfrowej – to jeden z głównych wniosków z badań przeprowadzonych przez Kantar Polska na zlecenie Future.Company.

W ramach badań Kantar Polska spytał osoby z najwyższych szczebli decyzyjnych przedsiębiorstw w Polsce o to, jak rozumieją transformację cyfrową, o poziom zaawansowania zmian a także o obawy i nadzieje związane z tym procesem. Wyniki sugerują, że Polscy przedsiębiorcy rozumieją transformację cyfrową wąsko, nie doceniają aspektu ludzkiego, a co za tym idzie ryzykują przeprowadzeniem działań powierzchownych i nieskutecznych.

Polscy przedsiębiorcy a transformacja cyfrowa

Wyniki sugerują, że 16 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że transformacja cyfrowa przełoży się na sprzedaż, a 11 proc. widzi w jej zaletach podniesienie kompetencji swojego zespołu. Jednocześnie niemal trzy czwarte polskich przedsiębiorców nie bierze pod uwagę zmiany kultury organizacji i sposobów zarządzania ludźmi w ramach transformacji cyfrowej. Takie wyniki wskazują, że zalety transformacji cyfrowej nie są doceniane.

Transformacja cyfrowa jest rozumiana wąsko, nie uwzględnia się w niej aspektu ludzkiego, który jest kluczowy. Może to poskutkować powierzchownymi i mało skutecznymi zmianami.

Dlaczego warto postawić na upskilling?

Jednym z narzędzi wspierających w inkluzywnej, czyli włączającej transformacji miejsc pracy jest upskilling. Po jakie rozwiązania warto sięgnąć, by uwzględnić potrzeby pracownic i pracowników narażonych na wykluczenie z rynku pracy? O tym rozmawiamy podczas spotkań organizowanych w ramach międzynarodowego projektu #Upskill4Future >>

Źródło: inf. własna, mat. pras., ahavapr.pl