Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Pepco rozwijają projekt „Cyfrolatki”

23 września 2022

Dotyczy firmy: Pepco,

Po wakacyjnej przerwie ruszają kolejne zajęcia prowadzone w ramach projektu szkoleniowo-profilaktycznego „Cyfrolatki” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i firmy Pepco. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na narastający problem cyberzagrożeń oraz hejtu w Internecie, a także jego konsekwencji. Najbliższe zajęcia odbędą się już 24 i 25 września br. w Łodzi. Projekt „Cyfrolatki” prowadzony jest od 2019 roku. Do tej pory udział wzięło w nim ok. 1000 podopiecznych TPD.

Według danych z raportu EU Kids Online 2018 z nienawistnymi lub poniżającymi komentarzami w sieci zetknęła się aż 1/3 nastoletnich respondentów. Z kolei z raportu EU Kids Online 2020 wynika, że z mową nienawiści w sieci miała już styczność prawie połowa badanych dzieci w Polsce – to najwięcej w porównaniu do innych krajów europejskich. Natomiast raport Cartoon Network „Jak było w szkole?” pokazuje, że połowa ankietowanych rodziców w takiej sytuacji nie zrobiłaby nic, z czego 35 proc. przyznało, że wiedziałoby, jak zareagować, a pozostałe 15 proc. uznało, że dziecko powinno poradzić sobie samo.

– Cyberprzemoc może przybierać różne formy – od tradycyjnego obrażania i wyśmiewania się z kogoś po szerzenie plotek czy publikowanie ośmieszających treści o danej osobie. Takie doświadczenia mogą być bardzo poważne w skutkach. Powodują nie tylko obniżenie poczucia własnej wartości i utratę pewności siebie, ale w skrajnych przypadkach także głębokie stany depresyjne, a nawet myśli samobójcze, zwłaszcza u nastolatków. Widzimy więc ogromną potrzebę edukowania młodych ludzi oraz ich opiekunów w zakresie przeciwdziałania i radzenia sobie z mową nienawiści w Internecie. Służy temu projekt „Cyfrolatki”, który prowadzimy już od 3 lat. Zyskał on popularność nie tylko wśród naszych podopiecznych, ale także rodziców i nauczycieli, dlatego chcemy go dalej rozwijać, poszerzając tematykę zajęć o nowe zagadnienia z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie – podkreśla Jolanta Szklarska, dyrektorka Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pierwsza edycja projektu „Cyfrolatki” odbyła się w 2019 roku. W warsztatach poświęconych bezpieczeństwu w sieci udział wzięło prawie 500 dzieci z pięciu miast w Polsce. Pilotaż został zakończony badaniem wśród uczestników, z którego wynika, że w wielu polskich domach dzieci mogą korzystać z Internetu w nagrodę za dobre wyniki w nauce czy zachowanie. Ponad połowa ankietowanych przyznała przy tym, że urządzania zapewniające im dostęp do Internetu nie są objęte kontrolą rodzicielską.

– Bezpieczeństwo dzieci oraz zapewnienie im odpowiednich warunków do zdrowego rozwoju leży nam bardzo na sercu – nie tylko jako firmie, która prowadzi ukierunkowane na ten cel działania charytatywne, ale także jako rodzicom, których jest w naszym zespole bardzo wielu. Podobnie jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, widzimy palącą potrzebę działań edukacyjnych, aby młodzi ludzie wiedzieli, czym jest hejt, jak sobie z nim radzić i do kogo zwracać się o pomoc, a ich rodzice oraz wychowawcy umieli zapewnić im skuteczną ochronę i wsparcie. Bardzo ważne jest też przekazywanie zdobytej wiedzy innym – w domu, szkole, a nawet szerzej – w całej lokalnej społeczności. Te wszystkie działania obejmuje projekt „Cyfrolatki”, dlatego jest to tak ważna i potrzebna we współczesnym świecie inicjatywa – mówi Katarzyna Wilczewska, manager ds. komunikacji korporacyjnej Pepco.

Oprócz udziału w warsztatach, poświęconych profilaktyce cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści, uczestnicy mają też za zadnie podzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi kolegami i koleżankami, nie tylko z ogniska, ale także szkoły, do której uczęszczają. Informacje przekazują również rodzicom i nauczycielom, dla których organizowane są oddzielne spotkania edukacyjne, mające na celu uwrażliwienie dorosłych na zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz sposoby na zapobieganie im. Ponadto podopieczni TPD organizują lokalne akcje społeczne i happeningi, podczas których edukują innych, jak bezpiecznie funkcjonować w cyberprzestrzeni. Tworzą też materiały i wykorzystują w kreatywny sposób różne nośniki, aby szerzyć przekazy zachęcające do rezygnacji z mowy nienawiści na rzecz pozytywnych zachowań w sieci. Przykładem może być mural „Uśmiech zamiast hejtu”, namalowany w Olecku czy film edukacyjny nakręcony przez podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD nr 2 w Częstochowie.

W tegorocznej edycji „Cyfrolatków” TPD postawiło dodatkowo na rozszerzenie tematyki warsztatów. W Koninie odbyły się zajęcia z prawa autorskiego dla dzieci z konińskich ognisk TPD i wychowawców. Młodzi ludzie poznali podczas nich zasady legalnego posługiwania się zasobami w sieci oraz oznaczania własnych dzieł, a także różnice między osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi. Podobne zajęcia zostaną przeprowadzone na jesieni w Warszawie. Natomiast w Koninie zorganizowane zostaną jeszcze warsztaty poświęcone tworzeniu bezpiecznych i przyjaznych profili w mediach społecznościowych, na przykładzie placówek TPD, a także prowadzeniu ich tak, aby wykorzystać w pełni ich potencjał edukacyjny, społeczny oraz twórczy.

Najbliższe warsztaty odbędą się w Łodzi – 24 i 25 września, w Warszawie oraz Koninie. Docelowo, w tym roku projektem ma zostać objętych łącznie ok. 100 dzieci i 50 wychowawców z 17 placówek TPD, a także ok. 80 rodziców.

Źródło: inf. pras.