TNFD publikuje finalną wersję rekomendacji dot. ryzyk związanych z przyrodą

20 września 2023

TNFD opublikowała ostateczną wersję rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z przyrodą oraz ujawniania informacji na ten temat. Grupa zaprezentowała też pakiet dodatkowych wytycznych, mających pomóc uczestnikom rynku w rozpoczęciu zintegrowanej oceny i raportowania działań związanych z przyrodą. Zalecenia mają na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez firmy i inwestorów, ostatecznie przyczyniając się do zmiany globalnych przepływów finansowych w kierunku wyznaczonym przez cele Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal.

Pobierz rekomendacje TNFD >>

Inicjatywa Grupy roboczej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z przyrodą (TNFD), realizowana przez 40 członków grupy roboczej, opiera się na wsparciu i aktywnym wkładzie interesariuszy z niemalże 60 krajów. Publikacja 14 rekomendacji TNFD dotyczących ujawniania informacji i wskazówek dotyczących ich wdrażania następuje w krytycznym momencie. Zainteresowanie kwestiami przyrody i bioróżnorodności w biznesie stale rośnie. Decydenci polityczni, organy regulacyjne, właściciele aktywów, zarządzający aktywami i wiodące globalne firmy coraz bardziej koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem związanym z przyrodą i przeciwdziałaniu utracie bioróżnorodności

Opublikowane zalecenia opierają się na ustaleniach grupy roboczej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD), są spójne z globalnymi standardami zrównoważonego rozwoju Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) oraz podejściem do istotności wpływu stosowanym przez Global Reporting Initiative (GRI). Zawarto je też w europejskich standardach sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Dowiedz się więcej >>