The European Pact for Sustainable Industry 2030

10 czerwca 2020

CSR Europe zainaugorowało kampanię European Pact for Sustainable Industry 2030. Jej celem jest popularyzacja koncepcji zrównoważonego rozwoju jako odpowiedzi na wyzwania związane z koronakryzysem.

Pakt wyznacza wspólny kierunek dla liderów i liderek, dla których kluczowe jest, aby obecny kryzys dotknął pracowników i pracownice oraz szerzej społeczeństwo w jak najmniejszym stopniu.

Dzięki Paktowi firmy i federacje branżowe konstruktywnie, aktywnie i na bieżąco na każdym poziomie, od lokalnego do globalnego, wyrażają swoje zobowiązanie do współpracy w zakresie:

  • troski o zdrowie ludzi, rodziny, miejsca pracy, środowisko i klimat;
  • zwiększenia odporności przedsiębiorstw i wspieranie nowych form przywództwa, przedsiębiorczości i zrównoważonego finansowania, które tworzą wartość dla społeczeństwa
  • ochrony i tworzenia miejsc pracy oraz wprowadzania innowacji w działalności gospodarczej w ramach społecznej i sprawiedliwej transformacji.

Szczegóły tutaj >>