Technicy technologii chemicznej rozpoczęli naukę

2 września 2016

Dotyczy firmy: Orlen,

15 uczniów będzie uczęszczać do klasy o profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Patronem klasy jest ANWIL, dlatego w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017 wziął udział Jacek Podgórski, Prezes Zarządu włocławskiej spółki.

Przemysł chemiczny w Europie jest – według danych Instytutu Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk – trzecim pod względem wielkości. Bezpośrednio i pośrednio zatrudnia aż trzy miliony osób i wciąż się rozwija. Jak podaje Polska Izba Przemysłu Chemicznego w 2015 r. powstało niemal 12 tys. miejsc pracy w branży chemicznej, co oznacza wzrost zatrudnienia o 4,7 proc. w stosunku do 2014 r. Tak dynamiczny rozwój sektora sprawia, że firmy intensywnie poszukują wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza, że coraz częściej muszą się mierzyć z wyzwaniami związanymi z pozyskaniem następców specjalistów odchodzących na emeryturę. Remedium na tę sytuację może być tworzenie klas patronackich. Tą drogą postanowił pójść także ANWIL, który w marcu b.r. podjął decyzję o nawiązaniu oficjalnej współpracy z Zespołem Szkół Chemicznych we Włocławku.

1 wrześnie 2016 r. 15 uczniów oficjalnie rozpoczęło edukację w nowoutworzonej klasie o profilu technik technologii chemicznej, nad którą patronat objął ANWIL. Młodzież będzie pobierać naukę w systemie dualnym. Teorię będzie poznawać w Zespole Szkół Chemicznych, podczas gdy jej zastosowanie będzie ćwiczyć na praktykach zorganizowanych w spółce. Najlepsi uczniowie otrzymają również ufundowane przez włocławską spółkę stypendia naukowe oraz dofinansowanie do kosztów nauki, mogące sięgnąć aż 1500 zł.

Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A., przemawiając w trakcie inauguracji roku szkolnego 2016/2017 do uczniów, rozpoczynających naukę w klasie patronackiej spółki, pogratulował pierwszoklasistom wyboru ścieżki edukacyjnej oraz wyraził przekonanie, że umożliwi im on zdobycie wiedzy i umiejętności, dzięki którym bez trudu znajdą oni swoje miejsce na rynku pracy – nie tylko lokalnym, ale także krajowym, a nawet europejskim. – Będziecie mogli znaleźć zatrudnienie, które będzie dla Was źródłem satysfakcji tak ze względu na powierzane Wam ambitne oraz odpowiedzialne zadania, jak i otrzymywane przez Was wynagrodzenie.- dodał Prezes Podgórski.

Natomiast Krystyna Młotkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych, zwróciła uwagę, że dzięki współpracy szkoły z ANWIL-em program nauczania przyszłych techników technologii chemicznej dostosowany jest do potrzeb zgłaszanych przez spółkę, a zatem czas wdrożenia absolwentów do pracy w firmie znacznie się skróci. Będą oni bowiem już stosunkowo dobrze znać instalacje, które będą obsługiwać. Jednocześnie Dyrektor Młotkowska wyraziła zadowolenie z zainteresowania gimnazjalistów kontynuowaniem nauki w Zespole Szkół Chemicznych: – Renesans szkolnictwa zawodowego staje się faktem również na Kujawach i Pomorzu i bardzo z tego się cieszę.  Podobnie jak z nawiązania współpracy pomiędzy ANWIL-em a Zespołem Szkół Chemicznych we Włocławku, co według mnie jest niezwykle ważnym krokiem do odbudowania tradycji kształcenia zawodowego o profilu chemicznym w naszym mieście.