#TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój – nowa kampania pracownicza sieci Kaufland

26 maja 2023

Dotyczy firmy: Kaufland Polska,

#TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój – pod takim hasłem rozpoczęła się kampania sieci Kaufland skierowana przede wszystkim do pracowników firmy. Jej bohaterami są osoby, które w swojej codziennej pracy wnoszą istotny wkład w zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Kampania chwali pracowników za ich zaangażowanie w obszarze ESG, jednocześnie zwiększając świadomość pozostałych.

W maju Kaufland rozpoczął kampanię #TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój, której adresatami są pracownicy sieci zatrudnieni w sklepach, centrach dystrybucyjnych oraz centrali. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie świadomości personelu w obszarze ESG, a także popularyzacja proekologicznych i prospołecznych postaw. Ambasadorami akcji są pracownicy sieci z różnych obszarów, wybrani w drodze castingu, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z problematyką m.in. ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt czy świadomego odżywiania. Pięcioro bohaterów kampanii przez sześć miesięcy opowiadać będzie o tym, co robi Kaufland na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska, ale także o własnym zaangażowaniu w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Wielokanałowa komunikacja w zakresie ESG

Wywiady, filmy i zdjęcia z udziałem ambasadorów kampanii dostępne są w licznych kanałach komunikacji. Pracownicy znajdą materiały informacyjne m.in. w portalu intranetowym oraz w aplikacji pracowniczej, w profilu sieci Kaufland na LinkedIn, na stronie internetowej, w newsletterach, a także na plakatach. Treści związane z kampanią są komunikowane pracownikom także przez menadżerów sklepów oraz w radiu. Osoby zatrudnione w sieci Kaufland będą mogły utrwalić swoją wiedzę nie tylko zapoznając się z materiałami, ale także rozwiązując specjalny quiz.

5 aspektów zmieniających otoczenie

Kampania #TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój, obejmuje pięć tematów z obszaru zrównoważonego rozwoju, które dotyczą:

  • redukcji zużycia plastiku
  • dobrostanu zwierząt
  • świadomych zakupów
  • regionalności
  • zaangażowania społecznego

Poszczególne zagadnienia zostaną zaprezentowane przez eksperta wywodzącego się ze struktury organizacyjnej firmy. Aby wzmocnić przekaz komunikowanych tematów, towarzyszy im charakterystyczny motyw graficzny oraz hasło. Przykładowo regionalność obrazują produkty marki Kaufland K-Stąd Takie Dobre! a hasło dla tego obszaru brzmi: „Dbamy o dobro regionów i środowiska!”. Natomiast motywem przewodnim świadomych zakupów i niemarnowania żywności jest linia produktów Naturalsi, która obejmuje nieidealne w formie owoce i warzywa.

Kampania #TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój to pierwsza wewnętrzna kampania sieci Kaufland na temat zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie internetowej partnera.

Źródło: inf. pras.