Tchibo Warszawa przestrzega zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu

7 grudnia 2011

Dotyczy firmy: Tchibo,

Firma Tchibo Warszawa, Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeszła pozytywnie proces weryfikacji przestrzegania zasad określonych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu, stworzonego przez „Koalicję na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.  Raport, przygotowany przez PwC – wiodącą, globalną organizację świadczącą usługi doradcze – potwierdza, że Tchibo Warszawa nie tylko deklaruje, ale również w praktyce wdraża zasady Kodeksu.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu jest kanonem dziewięciu zasad, jakimi powinny kierować się odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Stworzony został w ramach inicjatywy „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, realizowanej przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Przy opracowywaniu Kodeksu wykorzystane zostały międzynarodowe, powszechnie znane i stosowane standardy dotyczące odpowiedzialnego postępowania firm: Wytyczne Global Reporting Initiative G3, Zasady Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ISO 26000.

Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością biznesu zostały wpisane w naszą strategię biznesową” – wyjaśnia Artur Starek, dyrektor zarządzający Tchibo Warszawa. „Jesteśmy konkurencyjną, przedsiębiorczą organizacją, która bazuje na kompetentnym zespole i rozwija się w sposób zrównoważony. Oferujemy klientom produkty, które są wyprodukowane w warunkach społecznie i ekologicznie odpowiedzialnych. Dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” i dobrowolnie poddać ocenie nasze praktyki biznesowe w tym obszarze„.

Tchibo Warszawa, po podpisaniu deklaracji przestrzegania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu poddane zostało niezależnej weryfikacji, przeprowadzanej przez firmę doradczą PwC – partnera merytorycznego „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Raport PwC potwierdza, że Tchibo Warszawa przestrzega zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu i w sposób kompleksowy wdraża zasady odpowiedzialnego biznesu w odniesieniu do rynku, miejsca pracy, środowiska i społeczności lokalnych.

Eksperci przygotowujący raport zwrócili uwagę na szereg działań podejmowanych przez Tchibo, wyróżniających firmę oraz stanowiących dobrą praktykę i świadczących o innowacyjnym podejściu do odpowiedzialnego biznesu. Przykładem takich inicjatyw są projekty edukacyjne skierowane do konsumentów i pracowników, procedury wewnętrzne Tchibo uwzględniające dodatkowe wymagania w zakresie odpowiedzialnego biznesu, Kodeks Postępowania Tchibo czy program wolontariatu pracowniczego „Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!”.  

Źródło: Materiały prasowe