TAURON zaprasza do dialogu

15 marca 2016

Dotyczy firmy: Grupa TAURON,

Grupa TAURON po raz czwarty wydaje Raport zrównoważonego rozwoju. W tym roku wprowadziła dodatkowy element dialogu z interesariuszami – skrzynkę dialogową dostępną pod adresem dialog@tauron.pl, na którą wszyscy interesariusze mogą zgłaszać swoje propozycje i opinie dotyczące zawartości opracowywanego raportu.

Skrzynka dialogowa to nowatorskie i proste rozwiązanie. Dzięki otwartej formie interesariusze mają możliwość swobodnej wypowiedzi na temat poprzedniego raportu i oczekiwań dotyczących aktualnie opracowywanego.

Jakie elementy powinna zawierać wiadomość wysłana na adres dialog@tauron.pl?

  • Obszar, jakiego dotyczy sugestia (w temacie wiadomości): Rynek, Środowisko, Miejsce pracy, Społeczeństwo, Inny – należy wpisać jaki,
  • Reprezentowaną grupę interesariuszy: Klienci, Pracownicy, Akcjonariusze, Inwestorzy, Analitycy, Organizacje pozarządowe, Administracja rządowa, Samorządy, Społeczności lokalne, Stowarzyszenia branżowe i profesjonalne, Uczelnie wyższe, studenci, Konkurencja, Media, Inna – należy wpisać jaka.
  • Treść opinii lub sugestii dotyczącej zawartości raportu wraz z uzasadnieniem
  • Opinia na temat tego, co było najciekawsze w ostatnim raporcie, czego było za mało, czego za dużo etc. (link do raportu za 2014 rok: http://raportcsr2014.tauron.pl/)

Wszystkie uwagi zostaną przez TAURON przeanalizowane i uwzględnione w procesie wyboru tematów do Raportu.