TAURON w RESPECT Index po raz piąty

15 grudnia 2017

Dotyczy firmy: Grupa TAURON,

Nieprzerwanie od 2013 r. TAURON Polska Energia wchodzi w skład RESPECT Index. W grudniu po raz piąty dołączył do grona spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie. Uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji zestawienia RESPECT Index odbyło się 14 grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny.

– Działalność TAURONA prowadzimy z uwzględnieniem najlepszych światowych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialnego biznesu i komunikacji z otoczeniem. Tylko przez ostatni rok podjęliśmy sporo inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, kwestii społecznych, pracowniczych, a także compliance. Efektem tych działań jest między innymi nasza ponowna obecność w zestawieniu RESPECT Index. Dla nas jest to powód do zadowolenia, z kolei dla naszych inwestorów jasny sygnał, że również w obszarach pozabiznesowych realizujemy nasze działania według najlepszych standardów – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W tym roku spółka przyjęła nową Strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2017-2025, która jest spójna ze Strategią biznesową Grupy TAURON. Spółka co roku publikuje także dane pozafinansowe według międzynarodowych wytycznych (Global Reporting Initative). W 2017 r. wydała raport zintegrowany, za który otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

TAURON jest także członkiem elitarnego grona raportujących spółek „The Best of the Best”.

Raporty roczne są stałym elementem komunikacji TAURONA z otoczeniem. Spółka utrzymuje wysoki poziom raportów, by sprostać oczekiwaniom jak najszerszego grona odbiorców – zarówno klientów, akcjonariuszy, analityków, jak i przedstawicieli mediów.

Źródło: informacja prasowa.