TAURON po raz trzeci w RESPECT Index

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
4 stycznia 2016

Dotyczy firmy: Grupa TAURON,

TAURON Polska Energia po raz trzeci z rzędu znalazł się w gronie firm wchodzących w skład portfela indeksu spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie. To dowód na to, że prowadzone przez spółki Grupy TAURON działania realizowane są zgodnie z najwyższymi standardami.

Ogłoszenie wyników IX edycji RESPECT Index odbyło się 16 grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. TAURON po raz trzeci wziął udział w badaniu kompleksowo oceniającym standardy, jakimi kieruje się firma w zakresie zarządzania ładem korporacyjnym, ładem informacyjnym i relacji z inwestorami, a także w obszarach obejmujących ochronę środowiska, kwestie społeczne i pracownicze. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach spółka przeszła weryfikację pozytywnie i w rezultacie znalazła się w tegorocznym zestawieniu.

– Obecność w zestawieniu RESPECT Index jest dla TAURONA powodem do dumy. Naszą ambicją jest coroczne poprawianie pozycji w rankingu, dlatego też sukcesywnie wdrażamy nowe rozwiązania i usprawniamy procesy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to na trwałą przynależność do grona liderów rankingu spółek odpowiedzialnych społecznie – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

TAURON od lat prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny, wsłuchując się w głosy interesariuszy zewnętrznych oraz wewnętrznych. Kierunki działalności wytycza Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON oparta na pięciu filarach: bezpieczeństwie energetycznym, zorientowaniu na klienta, ochronie środowiska, zaangażowaniu pracowników i partnerstwie społeczno-biznesowym. Spółka co roku publikuje także Raport zrównoważonego rozwoju, w którym zdaje otoczeniu kompleksowe sprawozdanie z działań Grupy w obszarze pozafinansowym.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.