TAURON nagrodzony za działalność CSR

23 września 2015

Dotyczy firmy: Grupa TAURON,

Od wielu lat spółki Grupy TAURON prowadzą akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych. Jedną z nich jest program „Nie znasz, nie otwieraj”, za który TAURON Sprzedaż otrzymał nagrodę HETMAN 2015.

Statuetka HETMAN 2015 przyznana została przez  Magazyn AKTYWNI plus i Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku za całokształt działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR, w grupie osób starszych. Program „Nie znasz, nie otwieraj” pomaga osobom starszym radzić sobie z nieuczciwymi akwizytorami, którzy m.in. podszywają się pod pracowników TAURONA.

Nagroda wręczona została 9 września podczas debaty w ramach XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju na temat partycypacji osób starszych w życiu publicznym.

Cieszę się, że program „Nie znasz, nie otwieraj” został doceniony i  przyjmuję statuetkę HETMAN 2015 z ogromną satysfakcją. Chcę jednak podkreślić, że najbardziej cieszą nas wymierne efekty programu. Dzięki wieloletniej, szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej udało nam się zwiększyć wiedzę seniorów i przekonać ich, by przy podpisywaniu umów – wszelkiego rodzaju umów – zachowali szczególną ostrożność –  podkreślał odbierając nagrodę Grzegorz Lot.

Kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone są przez TAURON Sprzedaż od 2012 r. Program „Nie znasz, nie otwieraj” miał już pięć edycji. Kolejne akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do seniorów ruszą jeszcze w tym roku.