Targi Dobrych Praktyk CSR – od panelu dyskusyjnego do centrum wystawienniczego Stadionu Narodowego

17 lipca 2015

Jak szybko, w czasie jednego spotkania, poznać kilkadziesiąt dobrych praktyk biznesowych? Jak zaprezentować rozwiązania wypracowane w firmie? Właśnie na takie pytania 10 lat temu szukało odpowiedzi Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Targi CSR, których formuła przetrwała po dziś dzień, okazały się najlepszym rozwiązaniem.

W tym czasie odbyło się pięć edycji tego wydarzenia. Pierwsze zostało zorganizowane z okazji 5 urodzin Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zaprezentowano wówczas 40 praktyk, lecz nie w tradycyjnej formie wystawienniczej, lecz w ramach dyskusji, podzielonej na cztery obszary. Wszyscy z biorących w niej udział otrzymali wcześniej specjalne „czeki”, którymi mogli głosować na najlepsze pomysły na działania z obszaru CSR. Wydarzenie było realizowane w ramach European Roadmap for a Competitive and Sustainable Enterprise autorstwa CSR Europe, która została zainaugurowana podczas 1. Europejskich Targów Dobrych Praktyk Biznesowych w marcu 2005 w Brukseli.

Kolejne edycje Targów CSR, odbywały się w 2007 i 2010 roku, coraz bardziej zbliżając się do tradycyjnej formy, znanej z podobnych wydarzeń. W 2010 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na gości czekały już stoiska wystawiennicze, na których osoby zajmujące się na co dzień CSR opowiadały o swoich doświadczeniach. Swoje praktyki zaprezentowało tam 28 firm i organizacji. Odbyło się także głosowanie na najlepszą praktykę – zwyciężyły ex aequo Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Nutricia Polska. Tej edycji Targów towarzyszyło szereg wydarzeń, a gościem specjalnym wydarzenia był John Grant.

W 2012 targi przeniosły się do Centrum Nauki Kopernik. Liczba wystawców wzrosła do 70, a wydarzenie miało dużo większą skalę niż poprzednie edycje. Uczestnicy mogli oglądać pokaz szermierki na wózkach, a swoim podejściu do biznesu opowiadał Robert Korzeniowski. Zaprezentowano także działania podejmowane choćby przez Bank Zachodni WBK oraz TESCO Polska. Wydarzenie zostało zorganizowane w sposób zrównoważony, zgodnie Standardem Spotkań Zrównoważonych BS 8901. Może trudno uwierzyć, ale Forum Odpowiedzialnego Biznesu stworzyło ponad 30 procedur mających ograniczyć wpływ Targów na środowisko!

Ostatnia z dotychczasowych edycji Targów CSR odbyła się w 2014 roku. Tym razem skala wydarzenia była nieporównywalna z poprzednimi. Odbyły się na Stadionie Narodowym, otworzył je wicepremier i minister gospodarki – Janusz Piechociński, a całe wydarzenie było relacjonowane poprzez kanał na YouTube. Uczestnicy mogli obok przeglądu stoisk, czy ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”, posłuchać w niej dyskusji z gośćmi wydarzenia na temat roli odpowiedzialnego biznesu w zrównoważonym mieście. Wydarzenie przyciągnęło ponad 1000 odwiedzających i kilkudziesięciu wystawców.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to setki działań na rzecz rozwoju tej koncepcji. Bez ludzi jednak, ich pomysłu, inicjatywy, chęci kontynuacji nie byłoby postępu w CSR. Czas ich nagrodzić. Zgłoś autorów sukcesów odpowiedzialnych firm w Polsce!