Taksonomia i ujawnienia klimatyczne – podsumowanie spotkania Chapter Zero Poland

14 października 2021

Członkowie i członkinie Chapter Zero Poland uczestniczyli w drugim edukacyjnym spotkaniu dotyczącym kluczowych tematów związanych z rolą organów zarządczych i nadzorczych w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Tym razem spotkanie poświęcone zostało Taksonomii UE, której celem jest m.in. ujednolicenie rozumienia tego, co można uznać za zrównoważoną działalność gospodarczą wspierającą osiąganie neutralności klimatycznej.

Zaproszeni eksperci z ramienia partnera merytorycznego projektu, Deloitte Polska wprowadzili uczestników do tematu Taksonomii, zwracając szczególną uwagę na kontekst ujawnień i ryzyk klimatycznych oraz nadchodzące regulacje. Podkreślano znaczenie rozporządzenia dla działalności firm oraz rolę rad nadzorczych w tym obszarze. Nie zabrakło również przybliżenia roli i podejścia audytorów do ujawnień oraz weryfikacji danych finansowych w perspektywie nowych regulacji.

Spotkania Chapter Zero Poland to jednak nie tylko edukacja i prezentacje mające na celu przedstawienie istotnych tematów. To także, a może przede wszystkim, okazja do spotkania i dyskusji między uczestnikami inicjatywy. To również przestrzeń do zadawania pytań ekspertom i dzielenia się swoimi doświadczeniami, które nierzadko inspirują i motywują uczestniczących w spotkaniu do dalszych działań na rzecz przezwyciężenia kryzysu klimatycznego.

Kolejne spotkanie Chapter Zero Poland, skierowane do przedstawicieli rad nadzorczych i zarządów spółek firm działających w Polsce, zaplanowane jest na 17 listopada. Możliwość udziału w nim mają wyłącznie osoby, które dołączyły do projektu. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz na stronie inicjatywy chapterzero.pl.

W październiku rozpocznie się również kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest zaproszenie liderów i liderek biznesu do współpracy w ramach Chapter Zero Poland. Kampania, realizowana do końca bieżącego roku, będzie skupiała się przede wszystkim na przedstawieniu 8. Zasad Skutecznego Zarządzania Klimatem zaprezentowanych w publikacji World Economic Forum.

O Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.

Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie chapterzero.pl. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki. Inicjatywa adresowana jest do członków rad nadzorczych lub zasiadających w organie zarządczym firmy oraz osób zaangażowanych w działania w zakresie zmian klimatycznych.

Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej chapterzero.pl.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner merytoryczny: Deloitte Polska

Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska

Partner medialny: Rzeczpospolita

Źródło: informacja własna