T-Mobile prezentuje raport odpowiedzialności biznesu w nowoczesnej odsłonie

18 sierpnia 2020

Dotyczy firmy: T-Mobile Polska,

T-Mobile Polska opublikował raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wielokrotnie nagradzana za swoje odpowiedzialne działania w tym roku po raz pierwszy wydała pełne podsumowanie działań podjętych w 2019 roku – z CR-owymi aktywnościami operatora można zapoznać się w raporcie w wersji online, w którym wykorzystano elementy technologii virtual reality.

Wydany przez T-Mobile raport przedstawia zaangażowanie firmy w rozwój zrównoważonego biznesu. Najważniejsze w tym zakresie są rozwiązania zawarte w „Strategii odpowiedzialnego biznesu 2020-2025” oraz strategii WE CARE. Raport jest jednocześnie zobowiązaniem do podejmowania w przyszłości kolejnych inicjatyw, by realizować cele odpowiedzialnej społecznie organizacji. Jego istotnym elementem jest przedstawienie mapy najważniejszych działań i inicjatyw firmy w technologii VR.

– T-Mobile Polska konsekwentnie podąża drogą zrównoważonego rozwoju, podejmując kolejne inicjatywy w duchu koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Zrównoważony rozwój wpisany jest w strategię zarówno T-Mobile Polska, jak i całej grupy Deutsche Telekom. Odpowiedzialna firma troszczy się o klimat, planetę, miejsce, w którym żyjemy, ale też o człowieka, który jest jego nierozerwalnym elementem. Takie przedsiębiorstwo dba o to, aby każdy z nas żył w lepszym i bardziej przyjaznym środowisku. Trzeba jednak patrzeć na to zagadnienie szeroko, podejmując szereg ważnych aktywności, które łączą realizację działań CR ze strategią biznesową, ale także stawiać sobie ambitne cele na przyszłość. W naszym raporcie odpowiedzialnego biznesu pokazujemy szerokie spektrum działań podejmowanych przez T-Mobile na rzecz całego otoczenia naszej firmy – komentuje Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska.

Struktura raportu opiera się na filarach strategii WE CARE oraz zawiera kluczowe informacje nt. modelu zarządzania w firmie, działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, edukacji dzieci, odpowiedzialności wobec pracowników, wspierania różnorodności, wolontariatu pracowniczego, etyki i compliance oraz zaangażowania społecznego. Istotnym elementem raportu jest prezentacja działań na rzecz środowiska naturalnego.

– Publikacja raportu CR, po raz pierwszy w tak kompleksowej formie, daje jasny sygnał, w jakim kierunku podążamy jako firma. Kampania WE CARE to coś dużo więcej niż zwykła inicjatywa. Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko – nie tylko mówimy o tym, co zrobiliśmy, ale deklarujemy także, co zrobimy w niedalekiej przyszłości. Stąd też decyzja o zaangażowaniu grupy pracowników różnych departamentów i grona blisko 100 interesariuszy w proces definiowania tego, co raport powinien zawierać. Nie bylibyśmy sobą, gdyby forma raportu nie była nieco inna od standardowej. Zastosowanie technologii VR pozwoliło nam w wyjątkowy sposób przekazać ideę, że działania CR mają wpływ nie tylko na firmę, ale na całe jej otoczenie – podsumowuje Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej.

Raport został opracowany zgodnie ze światowymi wytycznymi Global Reporting Initiative GRI Standards oraz był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską.

Raport w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj >>