Sztuczna inteligencja – teoria, rzeczywistość i regulacje. Spotkanie w ramach Inkubatora TransferHUB

29 października 2020

Tematowi sztucznej inteligencji zostanie poświęcone kolejne spotkanie w ramach Inkubatora TransferHUB. Łukasz Sztern, gość wydarzenia, przedstawi teorię sztucznej inteligencji oraz omówi przykłady wykorzystywania jej w praktyce społecznej i gospodarczej. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada o godz. 10 w formule online. Projekt TransferHUB realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zarejestruj się: transferhub.clickmeeting.com/sztuczna-inteligencja

Spotkanie pt. “Sztuczna inteligencja – teoria, rzeczywistość i regulacje” odbędzie się 4 listopada br. w godz. 10-12. Webinarium zostanie poświęcone temu, czym jest SI, jakie są trendy rozwojowe w tym obszarze i co właściwie możemy mieć na myśli mówiąc o „sztucznej inteligencji”. Omówione zostaną również przykłady wykorzystywania bazujących na niej nowych technologii w praktyce społecznej i gospodarczej. Ostatnim elementem spotkania będzie przedstawienie głównych koncepcji związanych z regulacją wykorzystywania SI oraz kwestii odpowiedzi na pytanie o to, co wspólnego z SI ma szeroko dyskutowane pojęcie „gender”.
Gościem wydarzenia będzie Łukasz Sztern. Od 2016 r. pracuje nad rozwojem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który ma za zadanie wzmacniać społeczność akademicką i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług, pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i rozwój własnych startupów.

W drugiej części spotkania zostaną przedstawione zobowiązania w inkubatorze TransferHub, jakie mają innowatorki i innowatorzy.

Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji na stronie: transferhub.clickmeeting.com/sztuczna-inteligencja

– Organizujemy jesienne webinaria z ekspertami i ekspertkami w obszarach, którymi zajmować się będzie Inkubator TransferHUB. Chcemy przyjrzeć się współczesnym problemom związanym z kwestią zatrudnienia, szukać inspiracji i otwierać głowy. Podczas spotkań między innymi będzie można poznać doświadczenia innowatorów ze współpracy z TransferHUB oraz skonsultować pomysł na innowację. Spotkania odbywać się będą online w dziewięć jesiennych śród. Zaczynamy zawsze o godzinie 10.00 – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Zgłoś innowacyjny pomysł

Trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają dotyczyć trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę transferhub.pl.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski charakter w polskim kontekście, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnień pracowniczych oraz dostępności.

– W ramach TransferHUB podejmujemy tematy związane z pracą przyszłości, która zaczyna się już dziś. Wśród nich jest także bardzo ważna kwestia szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa i wpływ tego zjawiska na rynek pracy. Przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom może być bardziej skuteczne, jeśli wykorzystamy potencjał innowacji społecznych. TransferHUB jest idealnym miejscem do testowania takich pomysłów, otwartą przestrzenią do szerokiego zaangażowania się firm, organizacji, instytucji czy też osób fizycznych. Cieszymy się z możliwości współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przy tym projekcie. Zapraszamy serdecznie skorzystania z możliwości, które oferuje – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Także w dniach 5 i 6 grudnia (tj. sobota i niedziela) w razie pytań eksperci FISE będą dostępni pod numerem telefonu +48 575 592 425 oraz adresem e-mail: transferhub@fise.org.pl.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku >>