Szkoły z mocą zmieniania świata

18 września 2015

Dotyczy firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego,

Odliczanie do kolejnych wakacji rozpoczęte, jeszcze tylko 170 kilka dni nauki w szkole i znowu wolność. Jednak są w Polsce szkoły, w których dzieci odliczają dni do końca wakacji, żeby powrócić do szkoły. Dlaczego? Bo są to Szkoły z mocą.

Szkoły z mocą zmieniania świata, edukacji oraz życia uczniów, rodziców i mieszkańców to szkoły, których poszukuje międzynarodowa Fundacja Ashoka w partnerstwie z Fundacją BGK. Organizacje chcą znaleźć szkoły, które rozwijają u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę, ale także kluczowe umiejętności społeczne, takie jak: empatia, uważność, która pozwala na pogłębione myślenie o problemie i skutkach działań, praca w grupie, przywództwo, kreatywność i otwartość na zmiany. Program Szkoły z mocą zmieniania świata zyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Każdy może zgłosić kandydaturę na Szkołę z mocą poprzez stronę www.szkolyzmoca.edu.pl.

Do programu mogą przystąpić szkoły publiczne, stowarzyszeniowe, społeczne i prywatne, od szkół podstawowych, aż do ponadgimnazjalnych. Ważne jest by szkoły dokładały starań, żeby stawać się innowacyjnymi, korzystać z metod aktywnego uczenia i pozytywnie oddziaływać na otoczenie, dzieląc się wypracowanymi rozwiązaniami. – Jesteśmy pewni, że w Polsce jest wiele szkół, które mają świadomość tego, jak ważne są umiejętności społeczne i wiedzą jak te umiejętności przekazywać, jak je kształtować. Chcemy je wspierać, promować ich modele i metody pracy, zachęcać do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami – mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK.

Celem programu Szkoły z mocą zmieniania świata jest nie tylko znalezienie szkół wspierających rozwój umiejętności społecznych, ale przede wszystkim upowszechnienie wartościowych praktycznych rozwiązań. Szkoły z mocą, które zakwalifikują się do programu, będą mogły współpracować z innymi placówkami z całego świata i zmieniać go na lepsze jeszcze skuteczniej. W ramach międzynarodowego programu Ashoki Changemaker Schools wytypowano już 144 szkoły w Europie, Ameryce i Afryce.

Uważamy, że każdy może zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Dlatego od 35 lat szukamy i wspieramy innowatorów społecznych na całym świecie. I nawet jeśli nie każde dziecko jest urodzonym przywódcą zdolnym do wpływania na bieg historii, to z pewnością każde dziecko może, przy odpowiednim wsparciu, odkryć w sobie potencjał zmieniania na lepsze najbliższego otoczenia – mówi Agata Stafiej-Bartosik, przedstawicielka Ashoki w Polsce. – Poszukujemy szkół, w których umiejętności społeczne są nie mniej ważne niż lekcje matematyki czy historii – dodaje.

Więcej informacji na stronie szkolyzmoca.edu.pl