Szczyt możliwości w Poznaniu.

16 stycznia 2009

Konferencja klimatyczna ONZ zakończyła się deklaracją, która nie zapowiada przełomu. Jednak biorąc pod uwagę poziom skomplikowania rozmów i rozbieżność interesów stron, efekty negocjacji i tak należy ocenić pozytywnie.

Łukasz Ruciński (Rzeczpospolita, 15.12.2008) Źródło