Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w Kompanii Piwowarskiej

25 września 2019

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

W czwartą rocznicę ogłoszenia przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, Kompania Piwowarska przedstawia swój wkład w realizowanie 13 spośród 17 SDGs.

Przedstawione w animacji wybrane przykłady obrazują realne efekty prowadzonych działań przez Kompanię Piwowarską, w odniesieniu założeń Agendy 2030.

Inicjatywy CSR w Kompanii Piwowarskiej podsumował również Prezes Zarządu – Igor Tikhonov:

Źródło: mat. pras.