Sukces systemu kaucyjnego Carrefour i Eko-Punkt

25 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Unijna dyrektywa Single Use Plastics (SUP) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zbiórki 77 proc. butelek napojowych w 2025 i 90 proc. w 2030 roku. Choć trwają jeszcze prace nad implementacją tych przepisów do polskiego prawa, Carrefour i EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań uruchomiły test własnego systemu kaucyjnego w wybranych sklepach sieci w woj. śląskim. Po trzech miesiącach jego obowiązywania, przyszedł czas na pierwsze podsumowanie.

Próba generalna systemu kaucyjnego ruszyła 11 stycznia 2023 roku w 10 sklepach Carrefour w województwie śląskim. Do butelkomatów ustawionych w sklepach tej sieci, klienci mogli (i wciąż mogą) oddawać zużyte opakowania po napojach, w tym plastikowe butelki i aluminiowe puszki. Maszyny w zamian drukują bon, którym od razu można zapłacić za zakupy.

W niecałe 3 miesiące zebrano w ten sposób już okrągłe 2 miliony opakowań, wypłacając klientom łącznie ponad 300 tysięcy złotych w ramach kaucji wynoszącej 15 groszy za jedno zwrócone opakowanie. To 50 000 ton plastiku, któremu Carrefour dał drugie życie. O popularności akcji świadczy fakt, że wzięło w niej udział już ponad 75 tys. klientów.

– Tak znakomity wynik testowego systemu kaucyjnego udało się osiągnąć dzięki zwiększającej świadomość ekologiczną kampanii marketingowej „Zwracaj i zarabiaj w Carrefour” oraz ogromnemu zaangażowaniu naszych Klientów w działania na rzecz naszej planety. W niektóre dni przed naszymi butelkomatami ustawiają się długie kolejki osób chętnych do zwrotu opakowań. Pokazuje to, że zaproponowany przez nas system kaucyjny, bardzo dobrze odpowiada na potrzeby wszystkich uczestników rynku, w tym najważniejszego jego ogniwa – konsumentów, od których zależy jego powodzenie i skuteczność – mówi Sylwester Mroczek, manager ds. rozwoju w Carrefour Polska.

 

– Zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania. To sygnał, że społeczeństwo jest gotowe na takie rozwiązania. Mieszkańcy przyjęli nasz projekt z wielkim entuzjazmem. Dzięki wspólnym wysiłkom 2 miliony opakowań trafiło do recyklingu i pozostało w obiegu zamkniętym. Jest to dowód na to, iż oferując dobre rozwiązania możemy jako przedsiębiorcy mobilizować mieszkańców do efektywnego działania na rzecz środowiska. System kaucyjny jest jednym z takich rozwiązań – mówi Renata Sarnecka, członkini zarządu EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań.

Źródło: info. pras.