Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom

21 grudnia 2010

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Jury, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, 5 wybitnych laureatek. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 10 grudnia, w Zamku Królewskim w Warszawie. Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe. Od 2010 roku suma stypendiów została podniesiona i wynosi: na poziomie doktoratu – 25.000 zł, habilitacji – 30.000 zł.

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Anna Kozieradzka z Białegostoku
Dziedzina: medycyna, genetyka, biologia molekularna
Temat: „Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie”.
Miejsce: Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Magdalena Lebiedzińska z Warszawy
Dziedzina: biochemia, biologia molekularna
Temat: „Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym związanym z procesem starzenia oraz dys-funkcją mitochondriów”.
Miejsce: Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświad¬czalnej im. M. Nenckiego PAN, w Warszawie.

Aleksandra Maruszak z Warszawy
Dziedzina: genetyka, biologia medyczna, neurogenetyka
Temat pracy: „Analiza zmienności mitochondrialnego DNA oraz wybranych genów jądrowych
u osób z chorobą Alzheimera”.
Miejsce: Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN w Warszawie.

STYPENDIA HABILITACYJNE

Beata Pająk z Warszawy 
Dziedzina: biologia medyczna
Temat: „Modulacja szlaków sygnałowych jako narzędzie eliminacji komórek nowotworowych”.
Miejsce: Zakład Ultrastruktury Komórki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.
M. Mossakowskiego, PAN w Warszawie.

Joanna Saluk-Juszczak z Łodzi 
Dziedzina: biochemia, biologia molekularna
Temat: „Ochrona płytek krwi przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym wywołanym stanem zapalnym”.
Miejsce: Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki.

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 10 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechno-logii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest już pięćdziesiąt kobiet. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 11 jurorów – wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L’Oréal i UNESCO „For Women in Science”. W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 12 lat trwania programu, nagrody, w wyso-kości 100.000 USD, wręczono 67 wybitnym badaczkom z 30 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 165 młodych kobiet z 81 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, będąc doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

Źródło: Materiały prasowe