Stypendia dla najzdolniejszych rozdane!

11 lutego 2009

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Firma Henkel Polska i Fundacja Przyjaciółka rozstrzygnęły kolejną edycję Programu Stypendialnego dla Gimnazjalistów „Wiem, że warto się uczyć”. Czterdzieścioro najzdolniejszych wychowanków domów dziecka z całej Polski otrzymało stypendia w wysokości 1000 zł każde. Wybrano uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce lub mogą pochwalić się osiągnięciami artystycznymi czy np. sportowymi.

W tym roku wspólnym programem stypendialnym Henkla i Fundacji Przyjaciółka „Wiem, że warto się uczyć” zostali objęci gimnazjaliści – wychowankowie domów dziecka – z całej Polski. Dwie pierwsze edycje konkursu w latach 2005 i 2006 obejmowały tylko Śląsk, na terenie którego Henkel ulokował dwa ze swoich siedmiu zakładów produkcyjnych w Polsce. Zachęcona przebiegiem konkursu firma już w ubiegłym roku postanowiła rozszerzyć zasięg programu na całą Polskę. Stawką w tegorocznym konkursie było 20 stypendiów naukowych, 10 artystycznych i 10 za szczególne osiągnięcia, w tym sportowe, każde w wysokości 1000 zł. Dodatkowo organizatorzy pokryją koszty kursów językowych dla 3 najlepszych stypendystów.

Tegoroczni laureaci stypendiów naukowych to gimnazjaliści ze średnią ocen na świadectwie końcowym za ubiegły rok pomiędzy 4,20 a 5,54. Wszyscy zamierzają po zakończeniu gimnazjum kontynuować naukę. Zdobywcy stypendiów artystycznych wykazują między innymi uzdolnienia wokalne, plastyczne oraz aktorskie. Wśród stypendystów sportowych znaleźli się między innymi zapaśnik, bokser oraz piłkarz.

– Wsparcie najzdolniejszych wychowanków domów dziecka pozwala wyrównywać ich szanse w społeczeństwie na dalszą naukę i rozwój umiejętności, niezbędnych w przyszłym, samodzielnym życiu – mówi Dorota Strosznajder, organizator programu ze strony Henkel Polska. – Z ogromną satysfakcją rozszerzamy grono stypendystów programu o kolejnych 40 wyróżniających się uczniów.

W Polsce studiuje zaledwie 1% wychowanków domów dziecka – dla ogółu społeczeństwa odsetek ten wynosi 10%. Dysproporcja ta wynika nie tylko z braku autorytetów i wiary we własne możliwości. Główną przyczyną jest brak środków finansowych na naukę i rozwój umiejętności.

Henkel realizuje projekt we współpracy z Fundacją Przyjaciółka od 2005 roku. Co roku organizatorzy przekazują 40 stypendiów oraz pokrywają koszty 3 kursów językowych dla najlepszych stypendystów. Łącznie z tegorocznymi grantami na stypendia dla 140 dzieci zostało przekazane już ponad 170 tysięcy złotych.