Stypendia dla najzdolniejszych dzieci z domów dziecka czekają

21 września 2009

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Firma Henkel Polska i Fundacja Przyjaciółka do 30 września czekają na zgłoszenia w kolejnej edycji Programu Stypendialnego dla Gimnazjalistów „Wiem, że warto się uczyć”. Czterdzieścioro najzdolniejszych wychowanków domów dziecka z całej Polski ma szanse otrzymać stypendium w wysokości 1000 zł.

W Programie Stypendialnym dla Gimnazjalistów mogą wziąć udział wychowankowie domów dziecka, którzy są lub byli uczniami gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009. Na zdobycie stypendium liczyć mogą uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniający się innymi osiągnięciami np. artystycznymi, sportowymi lub społecznymi.

Do przyznania jest 30 stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz 10 stypendiów za inne osiągnięcia.

Stypendia w ubiegłorocznej edycji Programu Stypendialnego dla Gimnazjalistów zdobyli uczniowie ze średnią ocen na świadectwie końcowym pomiędzy 4,20 a 5,54. Stypendia otrzymali także gimnazjaliści wykazujący uzdolnienia wokalne, plastyczne oraz aktorskie, a wśród wyróżnionych sportowców znaleźli się zawodnicy trenujący zapasy i boks.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu „Wiem, że warto się uczyć” upływa 30 września 2009 roku. Dyrektorzy domów dziecka powinni przesłać wnioski na adres Fundacji Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa. Do zgłoszenia powinna zostać dołączona m.in. rekomendacja z domu dziecka oraz ostatnie świadectwo szkolne. Więcej informacji na stronie www.henkel.pl oraz www.fundacja.przyjaciolka.pl

Wspierając najzdolniejszych wychowanków domów dziecka pozwalamy im rozwijać ich zdolności i umiejętności, które będą niezbędne w przyszłym, samodzielnym życiu. Liczymy, że dobrym przykładem naszych stypendystów zachęcimy także do nauki ich kolegów i koleżanki – mówi Dorota Strosznajder, organizator programu ze strony Henkel Polska.

Henkel realizuje projekt we współpracy z Fundacją Przyjaciółka od 2005 roku. Na stypendia dla 140 dzieci koncern przekazał już ponad 170 tysięcy złotych.