Stypendia dla gimnazjalistów już przyznane!

30 października 2009

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

W 5. edycji Programu Stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć” Henkel Polska i Fundacja Przyjaciółka wyróżniły czterdziestu dziewięciu gimnazjalistów z domów dziecka. Każdy z nich otrzyma 1000 zł. Stypendia zdobyli uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniający się innymi osiągnięciami np. artystycznymi, sportowymi lub społecznymi.

W Programie Stypendialnym „Wiem, że warto się uczyć” uczestniczyć mogli wychowankowie domów dziecka, którzy są lub byli uczniami gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009.

Do organizatorów nadesłano aż 106 wniosków, z czego 70 dotyczyło przyznania stypendiów naukowych, a 36 za inne wybitne osiągnięcia. W tym roku wyróżnił się Dom Dziecka im. Dominika Savio w Psarach (woj. śląskie), z którego aż troje gimnazjalistów zdobyło stypendia za dotychczasowe wyniki w nauce.

Szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka ocenia się, jako znacząco niższe, niż ich rówieśników. Podstawowymi barierami są opóźnienia edukacyjne oraz brak środków na dodatkowe zajęcia i rozwijanie swoich umiejętności, a także niska samoocena dzieci z domów dziecka.

Już od 2005 roku staramy się pokazywać, że pomimo wielu trudności warto się uczyć i kontynuować naukę. Liczymy, że przełamując barierę finansową udaje się nam także pozytywnie wpływać na wiarę naszych stypendystów we własne możliwości – mówi Dorota Strosznajder, organizator programu z ramienia Henkel Polska.

Henkel Polska realizuje Program Stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Fundacją Przyjaciółka. Na stypendia dla 189 wychowanków domów dziecka z całej Polski Henkel przekazał już ponad 220 tysięcy złotych.

Stypendia naukowe w 5. edycji Programu Stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć” otrzymają: Dominika Woźniak, Daria Żarnoch, Łukasz Popka, Danuta Czernik, Patrycja Witkowska, Robert Ćwik, Wioletta Urbaś, Hanna Jurgielewicz, Renata Diuwe, Agnieszka Tomaszkiewicz, Maja Ciećko, Paweł Maruszewski, Arkadiusz Ryszkiewicz, Emilia Kaliszewska, Karolina Danowska, Katarzyna Sarniak, Paulina Pużyńska, Aneta Jarosz, Marta Macwałda, Daria Drzewiecka, Rafał Godula, Katarzyna Kanarek, Helena Grzybek, Katarzyna Mikołajewska, Elżbieta Mikołajczyk, Natalia Łącz, Agnieszka Falkowska, Katarzyna Bielska, Adrian Wiercioch, Adrianna Górowska, Anita Ryszewska i Adrian Czerwiński.

Stypendia za inne wybitne osiągnięcia zdobyli: Alicja Wszołek, Łukasz Surowiec, Piotr Tyburski, Agnieszka Sadowska, Agnieszka Ożga, Robert Tomaszkiewcz, Marcin Wesołowski, Katarzyna Cibis, Paulina Kuklińska, Patryk Mistrzak, Julianna Stawicka, Cezary Gawrysiak, Katarzyna Sokołowska, Barbara Taut, Magdalena Bronicka i Dawid Nawrocki.