Styczniowe wiadomości z CSR Europe

8 lutego 2010

W styczniowych wiadomościach z CSR Europe przeczytają Państwo między innymi o: wykorzystaniu elastycznego czasu pracy w krajach unijnych, trendach w zielonym budownictwie na 2010 rok, wykorzystaniu energii odnawialnej w Europie oraz o nowym podatku od fast-foodu.

Europejski rok walki z ubóstwem rozpoczął się w Madrycie
21 stycznia w Madrycie Komisja Europejska i Hiszpańska Prezydencja UE rozpoczęły Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 pod hasłem „Stop Poverty Now!”. Statystyki UE wskazują, że 17% ludzi w UE (niemal 80 milionów Europejczyków) żyje poniżej progu ubóstwa. Najnowsze badanie Eurobarometer wykazało, że ten niepokojący fakt przemawia do Europejczyków.

Kraje unijne pewnie o energii odnawialnej
Większość krajów członkowskich UE jest przekonanych, że będą w stanie zwiększyć produkcję odnawialnej energii i sprostać celom wyznaczonym na 2020 rok, jak wynika z prognozowego dokumentu przedstawionego Komisji Europejskiej. Do tej pory 20 krajów dostarczyło takie dokumenty dotyczące wyznaczonego przez UE celu, tj. wykorzystania 20% energii z odnawialnych źródeł do 2020 roku.

Raport Komisji Europejskiej dotyczący polityki CSR i konferencja CSR w Brukseli
Program nauk społecznych i humanistycznych Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych (DG Research) Komisji Europejskiej w latach 2005-2008 finansował cztery projekty badawcze w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Przez ostatnich kilka miesięcy DG Research razem z ekspertem ds. CSR Albertem Schramem pracował nad sprawozdaniem analizującym rezultaty tych projektów w kontekście polityki UE dotyczącej CSR. Zaprezentowano ostateczną wersję tego dokumentu zatytułowaną „Towards greater corporate responsibility – conclusions of EU-funded research”.

Ponadto DG Research organizuje konferencję “Towards a Greater Understanding of the Changing Role of Business in Society” 22 kwietnia 2010 r. w Brukseli. Wstępny program konferencji dostępny będzie wkrótce.

W europejskich firmach rośnie wykorzystanie elastycznego czasu pracy
15 grudnia w Sztokholmie opublikowane zostały wstępne wyniki badania Eurofound’s European Company Survey. Okazuje się, że w 27 krajach Unii Europejskiej 56% firm – czyli znacznie więcej niż cztery lata temu – stosuje elastyczny czas pracy. Na wiosnę 2009 roku Eurofound przeprowadził badanie wśród menadżerów i, w miarę możliwości, wśród przedstawicieli pracowników, dotyczące czasu pracy, strategii elastycznego czasu pracy, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i rozmiaru dialogu społecznego w miejscu pracy.

Równouprawnienie to sposób na wyjście z kryzysu

Kryzys i związane z nim bezrobocie dotknęło zarówno kobiety jak i mężczyzn, stwierdza się w nowym raporcie Komisji Europejskiej. Jednakże to kobiety mają mniejsze szanse na ponowne zatrudnienie i wciąż są na słabszej pozycji na rynku pracy. Pomimo pozytywnych trendów i postępującego równouprawnienia społecznego i na rynku pracy w Unii Europejskiej, z raportu Komisji wynika, że likwidowanie nierówności płciowych postępuje powoli. Gender gap (różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami) wciąż obecna jest w stopie zatrudnienia, płacy, godzinach pracy i stanowiskach związanych z odpowiedzialnością.

Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu

Nowe badanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z konsumpcji szwajcarskich gospodarstw domowych wykazuje dużą różnicę pomiędzy najlepszymi i najgorszymi gospodarstwami, które osiągają pomiędzy ekwiwalentem od 5 do 17 ton dwutlenku węgla per capita rocznie. Oznacza to, że redukcja emisji gazów cieplarnianych jest możliwa, jeżeli więcej gospodarstw domowych przyjmie podobny model konsumpcji do tych z najniższą emisją.

Badanie wykazuje „kryzys etyki”
Więcej niż dwie trzecie osób uważa, że obecny kryzys ekonomiczny to również kryzys etyki i wartości, jak wynika z badania opinii publicznej World Economic Forum. Badanie, oparte na 130 000 użytkownikach Facebook’a z gospodarek G20, wykazało również, że jedynie jedna czwarta osób uważa, że wielkie międzynarodowe firmy mają stosunek do swoich sektorów oparty na wartościach. Odsetek ten wzrósł do 40% dla małych i średnich przedsiębiorstw. Połowa respondentów uważa, że istnieją uniwersalne wartości.

Dziesięć trendów w zielonym budownictwie na 2010
Earth Advantage Institute opublikował listę dziesięciu trendów w zielonym budownictwie na 2010 rok, która obejmuje takie pozycje jak energooszczędne rozwiązania dla domów czy internetowe monitorowanie zużycia energii w realnym czasie. Prognozuje się, że coraz więcej będzie inteligentnych sieci i rozwiązań connected home. Wszystko to dzięki ciągłemu usprawnianiu sieci w kierunku bardziej efektywnej produkcji, przechowywania i rozdziału energii.

Można wysyłać zgłoszenia do 2010 Awards for Excellence
Business in the Community Awards for Excellence to niezależne nagrody społecznej odpowiedzialności. Nagrody przyznawane są wspólnie z Financial Times tym firmom, które wykazały się innowacyjnością, kreatywnością i trwałym zaangażowaniem w społeczną odpowiedzialność. Można już teraz wysyłać zgłoszenia do 2010 Awards for Excellence.

Francja wprowadza barometr zrównoważonego rozwoju
W celu sprostania wyzwaniom zrównoważonego rozwoju Francja przedstawiła serię wskaźników do pomiaru postępu w kierunku zielonego wzrostu i pracy. O wskaźnikach tych dyskutowano w trakcie konferencji 20 stycznia. Pozwolą one na roczną ewaluację Narodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która zostanie niedługo wdrożona. Barometr będzie używany w celu informowania francuskiego rządu, parlamentu, władz lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych i obywateli o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i naciskach środowiska, aby wspierać inicjatywy promujące zrównoważone zachowania.

Rumunia jako pierwsza wprowadza podatek od fast-foodu
Nowy podatek od niezdrowej żywności zostanie wprowadzony w marcu 2010 roku w Rumunii. Wpływy z niego zostaną przeznaczone na programy zdrowotne. Jest to precedensowa praktyka w skali całego świata. Nowy podatek zostanie nałożony na osoby prawne, które importują lub przetwarzają niezdrową żywność, z dużą zawartością soli, tłuszczów, cukru i sztucznych dodatków. Minister Zdrowia Attila Czeke powiedział, że wprowadza podatek w związku z krajowymi programami na rzecz zdrowia.

Vodafone Quatar i Alcatel-Lucent otwierają pierwszą zieloną stację mobilną w Katarze
Vodafone Quatar i Alcatel-Lucent ogłosiły otwarcie pierwszej hybrydowej stacji w Katarze, w której wykorzystywana jest energia słoneczna i wiatrowa. Ta inicjatywa jest częścią większego programu zielonej technologii prowadzonego przez Vodafone Group, który zakłada wykorzystanie zielonych źródeł energii we wszystkich filiach na świecie. „Jako że pierwsza hybrydowa stacja w Katarze używa zarówno energii wiatrowej jak i słonecznej, zwiększa to dostępność i jakość usług mobilnych dla ostatecznych użytkowników i jednocześnie redukuje oddziaływanie na środowisko”, powiedział Jenny Howe, CTO Vodafone Qatar.

HP pomaga zmniejszyć oddziaływanie na środowisko i zwiększyć efektywność dzięki szybszym komputerom
HP wprowadził nową linię komputerów stacjonarnych i przenośnych, które spełniają wymagania klientów pod względem sprawności, a jednocześnie pomagają biznesowi zwiększyć efektywność i zmniejszyć jego wpływ na środowisko. „HP wyprzedza oczekiwania klientów oferując szeroki zakres produktów biznesowych zaprojektowanych zarówno z myślą o środowisku, jak i o produktywności”, powiedział Stephen DeWitt, starszy vice-prezes i menadżer generalny Personal Systems Group, Americas, HP. „Klienci mogą wybierać spośród świetnie zaprojektowanych, energooszczędnych i bardziej efektywnych produktów HP, aby lepiej pozycjonować się w wiecznie konkurencyjnym świecie biznesu”.

Vattenfall planuje budowę farm elektrowni falowych na Wyspach Szetlandzkich
Vattenfall przedstawił plany na budowę pierwszej elektrowni falowej na obrzeżu Wysp Szetlandzkich na wschodzie Atlantyku. Projekt może osiągnąć moc zainstalowaną do 20MW już w 2014 r. i może być dalej rozwijany, aby wytwarzać znacznie więcej mocy. „Elektrownia falowa na Wyspach Szetlandzkich jest jednym z celów Vattenfalla, aby produkować czystą elektryczność, która nie obciąża naszego klimatu i środowiska. Ocean na wschód od Wysp Szetlandzkich oferuje warunki niemal idealne, dzięki czemu będziemy mogli w skuteczny sposób czerpać energię z fal”, powiedział Ulf Tisell, menadżer Vattenfall Ocean Energy Program.