Styczniowe wiadomości z CSR Europe

30 stycznia 2009

Zapraszamy do lektury kolejnej porcji wiadomości z CSR Europe. W tym miesiącu przeczytają Państwo m.in. o Europejskim Roku Kreatywności i Innowacji, projektach na rzecz promocji CSR w sektorze MŚP, najnowszych zaleceniach MOP odnośnie walki z handlem ludźmi i pracą przymusową, a także o nowym narzędziu do mierzenia ekologicznego zużycia wody. Przedstawiamy także niepokojące doniesienia z Chin i z BITC.

Czeska prezydencja w UE oraz Komisja Europejska rozpoczynają Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.
Czeska prezydencja w UE oraz Komisja Europejska rozpoczęły 7 stycznia 2009 Europejski Rok Kreatywności i Innowacji pod hasłem „Imagine. Create. Innovate”.

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji ma zwrócić uwagę na istotę kreatywności i innowacji jako kluczowych składników osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju. Podkreślając te priorytety UE chce kształtować swoją pozycję konkurencyjną w gospodarce światowej. Poza edukacją i kulturą, inicjatywa bierze pod uwagę przedsiębiorczość, uregulowania regionalne i dotyczące badań, energię, transport, środowisko i społeczeństwo oparte na wiedzy.

Podczas konferencji towarzyszącej inauguracji wielu mówców podkreślało, że kreatywność i innowacja stanowią rozwiązanie dla obecnego kryzysu ekonomicznego. Jednogłośnie zgodzono się, że inwestycje w edukację oraz kreatywność Europy powinny mieć bezwzględne pierwszeństwo w instytucjach UE oraz w poszczególnych rządach. Ambasador Roku podkreślił, iż kreatywność i innowacja są niezbędnymi narzędziami do rozwiązania wyzwań stojących przed Europą, w tym zmian demograficznych, globalizacji, zmian klimatycznych i przekształcenia UE w społeczeństwo oparte na wiedzy.

Bruksela promuje społeczną innowację jako narzędzie walki z kryzysem.
Jak podaje EurActiv 20 stycznia José Manuel Barroso, szef Komisji Europejskiej powiedział grupie ekspertów ds. społecznej innowacji: „W czasie najgorszego w ostatnich latach kryzysu ekonomicznego Unia Europejska musi w kreatywny sposób odpowiedzieć na społeczne potrzeby.”

Podczas następnego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zostaną zaprezentowane przykłady społecznej innowacji, a światowi przywódcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe będą rozmawiać o innowacyjnych rozwiązaniach, które mają pomóc w walce z kryzysem ekonomicznym, o reformach społecznych i zmianach klimatycznych.

Pojęcie społecznej innowacji obejmuje rozwiązania dotyczące opieki nad dziećmi, internetowych sieci społecznych, świadczenia usług medycznych w domu oraz nowych sposobów zachęcania ludzi do używania zrównoważonego transportu.

UE dofinansowała projekty dotyczące CSR i MŚP: rezultaty i osiągnięcia.
W latach 2006-2008 Komisja Europejska współfinansowała 14 projektów, które w różny sposób promowały społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach. W efekcie, blisko 3000 MŚP wzięło udział w projektach, które dodatkowo przyczyniły się do wzrostu możliwości i motywacji wielu organizacji w UE do pracy z małymi przedsiębiorstwami w zakresie CSR.

Przykładem jest Duńska Agencja Handlu i Przedsiębiorstw, która ułatwiła partnerstwo w zakresie zrównoważonej konkurencji pomiędzy firmą Hewlett-Packard a jej 15 dostawcami w Polsce, Czechach i na Węgrzech. W efekcie wypracowano zbiór wytycznych dla międzynarodowych przedsiębiorstw, który pokazuje, w jaki sposób zarządzać łańcuchem dostaw w sposób społecznie odpowiedzialny i tym samym maksymalizować zysk kupującego oraz dostawcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą.

Kilka projektów wskazało, że istotne jest przejście od zwykłego zwiększania świadomości z zakresu CSR do przekazywania MŚP bardziej praktycznych porad, jak  ich działań CSR. Niektórzy beneficjenci stworzyli poradnik CSR dla małych przedsiębiorstw, m. in. Hellenic Network for CSR, UEAPME (obecny w 7 krajach, w tym na Litwie, w Portugalii, Bułgarii i Rumunii), the Irish Exporters Association oraz UPJ w Niemczech.

Nowe zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące walki z pracą przymusową i handlem ludźmi.

Nowe zalecenia wydane przez MOP mają pomóc pracodawcom w ocenie ryzyka pracy przymusowej i handlu ludźmi we własnej działalności oraz w ich globalnym łańcuchu dostaw. Zalecenia zawierają informacje na temat pracy przymusowej, handlu ludźmi, przymusowej pracy penitencjarnej, niewoli w celu spłacenia długu, nadużyć w umowach pracowniczych, godzin nadliczbowych oraz różnych form przymusu w zatrudnieniu. MOP przedstawiła praktyczne porady dla przedsiębiorstw łącznie ze sposobami przeciwdziałania i usuwania przypadków pracy przymusowej w łańcuchu dostaw.

Nowy wskaźnik służący mierzeniu zrównoważonego zużycia wody w przedsiębiorstwach.
Center for Sustainable Innovation stworzyło nowy wskaźnik służący mierzeniu ekologicznego zużycia wody w przedsiębiorstwie. Wskaźnik, nazwany Corporate Water Gauge, używa Systemu Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System), który uwzględnia opady deszczu, miejscową topografię oraz obszar działu wodnego. Następnie szacowane jest zrównoważone zużycie poprzez stosunek zużytej wody wobec odnawialnych źródeł.

Badania w Chinach ujawniają mieszane uczucia na temat CSR oraz międzynarodowych korporacji.

Jak wynika z badania Ipsos przeprowadzonego wśród 1000 respondentów w 10 chińskich miastach, opinia publiczna w Chinach ma mieszane uczucia na temat powodów, dla których międzynarodowe korporacje zajmują się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. 60% respondentów stwierdziło, że CSR jest zgodny z filozofią działania korporacji i ma pozytywny wpływ na chińskie społeczeństwo. Jednakże niemal 40% ankietowanych uznało, że międzynarodowe inwestycje w CSR to obowiązkowe działanie korporacji służące im do zachowania dobrego wizerunku. Jedna trzecia respondentów stwierdziła, że CSR jest sposobem na uniknięcie podatków i innych opłat.

Respondenci uważają, że międzynarodowe korporacje mają różny wpływ na ochronę środowiska. Za wyróżniające się w działaniach ekologicznych uznane zostały Johnson and Johnson (15%), P&G (13%), Nokia (12%) oraz Coca-Cola (10%).

Rasa nadal przeszkodą do zasiadania w zarządzie.
Według badania zrealizowanego przez Business in the Community (BITC) „Race to the Top” utalentowani czarnoskórzy oraz pochodzący z mniejszości etnicznych menedżerowie wciąż, pomimo licznych inicjatyw rządowych przeprowadzonych w ostatnich latach, mają trudności w  awansowaniu na najwyższe stanowiska zarządzające. Zarządy zarówno w publicznym jak i w prywatnym sektorze pozostają „białe”. Raport analizował dane z lat 2000-2007 i stwierdza, że perspektywy na uczestnictwo w kadrze zarządzającej są nieproporcjonalnie niskie dla osób czarnoskórych lub pochodzących z mniejszości etnicznej, a w najbliższej dekadzie mogą się pogorszyć, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.

Dlaczego zajmowanie się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw nadal ma duże znaczenie dla biznesu?
W czasie szalejącej recesji i bez jej widocznego końca można było spodziewać się, że zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw osłabnie lub nawet zginie śmiercią naturalną.

Nic bardziej błędnego, wg Craig’a Smith’a, profesora etyki i społecznej odpowiedzialności, przewodniczącego INSEAD, który udzielił wywiadu INSEAD Knowledge. Uważa on, że społeczna odpowiedzialność nigdy nie była równie istotna dla przedsiębiorstw.

Smith stwierdził, że kryzys finansowy i jego wpływ na globalną gospodarkę uwypuklił, że stabilność globalnych systemów rynkowych zależy od odpowiedzialnego zachowania, zrównoważonych modeli biznesowych i pro aktywnego zarządzania biznesem, co ma wpływ na społeczeństwo oraz na ramy prawne.

Obama wzywa Amerykanów do „nowej ery odpowiedzialności”.
Podczas wtorkowej inauguracji na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych Barack Obama wezwał Amerykanów do „nowej ery odpowiedzialności”. jednym z pierwszych tematów, do których Obama odniósł się w swojej przemowie był kryzys finansowy. „Nasza ekonomia jest osłabiona, co jest konsekwencją chciwości i nieodpowiedzialności niektórych, ale również naszą wspólną porażką niepodjęcia trudnych wyborów i przygotowania narodu na nowe czasy”, powiedział Obama.

Obama stwierdził też, że ekonomia potrzebuje śmiałych i szybkich działań, które stworzą miejsca pracy i dadzą podstawy do rozwoju, konkretnie budowy nowej infrastruktury, wykorzystania nauki w celu doskonalenia technologii i opieki zdrowotnej oraz ulepszania szkolnictwa.

Kierownictwa koncernów samochodowych wykorzystują ekologiczne technologie, aby przywrócić przemysłowi opłacalność.
Coroczne badanie KPMG Global Auto Executive Survey wykazuje wzmożone zainteresowanie wśród kierownictwa koncernów samochodowych w zakresie alternatywnych technologii paliwowych oraz nowe zainteresowanie samochodami elektrycznymi.

Badanie dowodzi, że wydajność paliwa jest teraz dla konsumentów istotniejsza niż jakość produktu, co znaczy, że będą dokonywać zakupów bardziej wybrednie. Za najbardziej wpływowe trendy respondenci uznali udoskonalenia wydajności paliw, alternatywne technologie paliwowe oraz presje ekologiczne.

SAM publikuje Sustainability Yearbook 2009.
Firma SAM (Sustainable Asset Management) opublikowała najnowszy raport z zakresu zrównoważonego – Sustainability Yearbook 2009 – oraz interaktywny Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju, który pozwala przyjrzeć się corocznej ocenie firm z całego świata nastawionych na zrównoważony rozwój dokonywanej przez SAM.

Co roku 2 500 największych przedsiębiorstw na świecie (wg Dow Jones Wilshire Global Index) zapraszanych jest do uczestnictwa w Ocenie Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstw firmy SAM. Najlepsze 15% przedsiębiorstw w każdym z 57 sektorów zostanie uwzględnione w raporcie Sustainability Yearbook.

W tym roku spośród członków CSR Europe wyróżnionio m. in. BASF, BT Group, Hewlett-Packard, Intel, Novartis, Panasonic, SAP, TNT oraz Unilever.

Strona internetowa Toyoty “Why Not?” zachęca internautów do dzielenia się innowacyjnymi rozwiązaniami.
Toyota i Dentsu America stworzyły stronę www.toyota.com/whynot, która wspiera kampanię reklamową Toyoty „Why Not?”. Internauci mogą zamieszczać własne innowacyjne rozwiązania w sześciu obszarach: bezpieczeństwo, woda, ziemia, powietrze, społeczność i energia oraz czytać o działaniach Toyoty w tych obszarach.

ArcelorMittal tworzy zrównoważony łańcuch dostaw.

ArcelorMittal opublikował studium przypadku dotyczący swoich działań ukierunkowanych na zaangażowowanie lokalnych dostawców w Brazylii w społeczną odpowiedzialność. ArcelorMittal Brazil posiada program zaangażowania dostawców od 2004 roku, a jego głównym elementem jest zrównoważony rozwój. W rezultacie Ethos Institute wyznaczył firmę do uczestnictwa w większym programie zaangażowania dostawców, o nazwie TEAR.

W efekcie inicjatywy 73% zaangażowanych dostawców zaczęło sortować odpady, 67% wprowadziło rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ na środowisko, 53% stworzyło nowy produkt lub usługę nastawioną na społeczeństwo lub środowisko, a 67% szkoli swoich pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Cisco, Intel i Microsoft współpracują w celu udoskonalanie światowego systemu oceniania w szkolnictwie.
Trzy przodujące firmy technologiczne ogłosiły swoją współpracę nastawioną na przekształcanie światowych sposobów oceny w szkolnictwie i poprawę wyników nauki.
Podczas Learning and Technology World Forum w Londynie, Cisco, Intel i Microsoft ujawniły swoje plany stworzenia multi-sektorowego projektu badawczego, który rozwinie nowe podejście w ocenianiu, metodach i technologiach mierzeniach sukcesu w 21-wiecznym nauczaniu w szkołach na całym świecie. W trakcie sesji forum, wszystkie trzy firmy wezwały postacie nauki, rządy oraz inne korporacje do przyłączenia się do inicjatywy.

Na podstawie badań, firmy biorące udział w projekcie stwierdziły, że większość systemów szkolnictwa nie dotrzymało tempa dramatycznym zmianom w gospodarce i nie wyposażają uczniów i studentów w pożądane na rynku umiejętności. Te umiejętności to m. in. zdolność krytycznego i kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w grupie i przystosowania się do wzrastającego użytkowania technologii w biznesie i w społeczeństwie. Projekt kładzie nacisk na kilka kluczowych obszarów, które dają możliwość zmiany w szkolnictwie i ocenianiu. Projekt zyskał poparcie największych międzynarodowych organizacji zajmujących się oceną, jak OECD i International Association of the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Kobiety wolą marki, których reklamy odzwierciedlają ich własną tożsamość.
Odwieczne używanie przez świat reklamy młodych, białych i niezwykle chudych modelek od dawna było krytykowane przez feministki i działaczy ochrony zdrowia. Wg nowego badania przeprowadzonego w jednej z topowych brytyjskich szkół biznesu reklamy te mogą również negatywnie wpływać na dochody przedsiębiorstw, podaje the Guardian.

Uznawany za pierwsze tego typu badanie wykazuje, że kobiety preferują te marki, w których reklamach modelki w jakiś sposób odzwierciedlają je same. Ben Barry, prowadzący badanie w szkole biznesu Cambridge University’s Judge twierdzi, że “generalnie, ludzie wolą marki pokazujące modelki, które reprezentują wiek, rozmiar i pochodzenie ludzi”.

Takie podejście wybrało niedawno kilka marek, szczególnie Dove, który do swojej kampanii Prawdziwe Piękno, za którą dostał wiele nagród, rozmyślnie zatrudnił starsze i noszące większe rozmiary modelki.

Autorzy badania zebrali do tej pory opinie 2 000 kobiet w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Kanadzie, Brazylii, Kenii i Jordanu.

Z
akłady przetwórstwa trzciny cukrowej stały się samowystarczalne energetycznie dzięki rozwiązaniu ABB.
ABB umożliwi zakładom przetwórstwa trzciny cukrowej w Ameryce Środkowej stanie się samowystarczalnymi producentami energii. Rozwiązanie ABB daje zakładom nie tylko samowystarczalność energetyczną, ale również możliwość sprzedaży z zyskiem nadwyżek wyprodukowanej energii. W ciągu ostatnich trzech, czterech lat, około 20 zakładów przetwórstwa trzciny cukrowej w Ameryce Środkowej – jednym z wiodących na świecie regionów w produkcji cukru – wybrało rozwiązanie ABB,  jednocześnie podnosząc swoje obroty o nawet milion dolarów rocznie.

Rozwiązanie wykorzystuje system wyjątkowo energooszczędnych zmiennoprędkościowych napędów ABB składających się ze średnionapięciowych napędów ACS 1000 i energooszczędnych silników indukcyjnych, które zastąpią nieefektywne turbiny parowe i pozwolą na kontrolowanie zużycia energii elektrycznej w młynach rozkruszających trzcinę.

„Praniowy” biznes Unilever’a rozrasta się i jest coraz bardziej ekologiczny.
Surf Excel i Small & Mighty to zrównoważone środki piorące Unilever’a wprowadzone na rynek w krajach rozwijających się, które zyskują popularność również w Europie. Kiedy Unilever postawił swoim naukowcom zadanie wymyślenia detergentu, który będzie zużywał mniej surowców, więcej materiałów ekologicznych i mniej opakowania, niewielu sądziło, że to możliwe. Tymczasem to, co miało być sposobem na polepszenie ekologicznych notowań Unilever’a okazało się być innowacją przyczyniającą się do wzrostu przychodów.