Strona wystawcy #TargiCSR online

26 sierpnia 2020

Kompleksowe informacje o wystawcach prezentowane będą  na specjalnie przygotowanej podstronie na platformie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/. Dzięki łatwej nawigacji, po kliknięciu logotypu danego wystawcy, osoby śledzące #TargiCSR będą mogły zapoznać się nie tylko z realizowanymi działaniami, ale także śledzić media wystawcy. Każdy z nich będzie mógł umieścić na stronie harmonogram z zaplanowanymi swoimi działaniami komunikacyjnym.

Uczestnicy Targów oprócz zapoznania się ze stoiskiem wystawcy na platformie WebExpo, będą mogli przyjrzeć się działaniom firm dostępnym na stronie  odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/

Każda podstrona zostanie oznaczona logo i nazwą firmy/ organizacji i w ramach podstrony wystawcy będzie można umieścić dane o swojej działalności,misjach, wartości czy strategii. Kolejna rubryka będzie zawierała informacje o planowanych działaniach w ramach swojego stoiska targowego. Osobny harmonogram będzie mógł zawiesić harmonogram spotkań z uczestnikami oraz podać informację w jakich godzinach pracownicy firmy/ organizacji będą dostępni aby odpowiedzieć na pytania osób zainteresowanych. 

Aby uczestnicy mogli poznać inne obszary działalności wystawcy, będzie możliwość zamieszczenia linków do prowadzonych mediów społecznościowych albo zamieść konkretne multimedia na podstronie. 

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez aż 5 dni brać czynny udział w Targach CSR.

Targi CSR są największym wydarzeniem CSR-owym w Polsce, organizowanym od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także oferowanych usług i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl