Stena Recycling opiekunem ścieżki „E” 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

27 października 2022

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

Stena Recycling dołącza do grona partnerów 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zaopiekuje się ścieżką edukacyjną „E” (ang. environment – środowisko). Organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Udział w programie jest bezpłatny.

 

 

Aleksandra Surdykowska, marketing managerka Stena Recycling, zachęca do wzięcia udziału w 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:

REKRUTACJA DO 19. EDYCJI LIGI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU »

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. W ramach działalności firmy, przetwarzane są odpady w ramach sześciu obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych i innych.

Z uwagi na troskę o środowisko w Stena Recycling powstaje wiele inicjatyw, które mają na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie recyklingu oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Przykładem tego typu działań jest realizacja konkursu Stena Circular Economy Award. Skierowany jest on do studentów mających pomysł na wdrożenia bądź promocję rozwiązań gospodarki cyrkularnej w biznesie oraz społeczeństwie. Nagradzane są również firmy, które promują bądź wprowadzają rozwiązania GOZ w swoim przedsiębiorstwie.

Więcej o zrównoważonym rozwoju w Stena Recycling: https://www.stenarecycling.pl/top-
menu/sustainability/