Staże dla młodych – poszukiwane MŚP do europejskiego projektu

17 listopada 2017

Kwestie zatrudnienia młodych to jedno z pilniejszych wyzwań współczesnej Europy. Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać małe i średnie przedsiębiorstwa, do których skierowany jest europejski projekt EU Talent. Jego koordynatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to dwuletni program finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów. Obecnie trwa nabór przedsiębiorstw chcących zwiększać swoje kompetencje w zatrudnieniu młodych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

– Czekamy na zgłoszenia małych i średnich firm, które zatrudniają lub planują zatrudniać stażystów. Ten program to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, który szuka dobrych praktyk i inspiracji, a zarazem potrzebuje  wzmocnienia swoich kompetencji w zakresie zatrudniania młodych. Zwłaszcza w małych firmach, często nie mających ekspertów ds. HR,  jest to spore wyzwanie.  Jako koordynatorzy projektu EU Talent chcemy je wspierać w zakresie, który jest szczególnie istotny dla funkcjonowania w sposób odpowiedzialny – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dzięki udziałowi w projekcie EU Talent firmy mogą:

  • dowiedzieć się, jakie korzyści może czerpać firma z zatrudnienia stażystów
  • wziąć udział w serii tematycznych webinariów, które będą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń
  • dowiedzieć się, co zmienić w wewnętrznych procesach firmy, aby zapewnić stażystom optymalne warunki
  • rozpropagować swoją markę, stając się ambasadorem stażystów lub zapewniając swojej firmie miejsce w rankingu europejskich programów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)
  • wziąć udział w dialogu dotyczącym stosownej polityki na szczeblu krajowym i europejskim

>> CZYTAJ WIĘCEJ O EUTALENT

Praktyki zawodowe

Wprawdzie MŚP odgrywają ważną rolę w zwalczaniu bezrobocia wśród młodych ludzi, to jednak często mają zbyt ograniczoną wiedzę, zasoby i doświadczenie, aby zapewnić stażystom optymalne warunki, a jednocześnie świadomie korzystać z takiej formy zatrudnienia. Dzięki właśnie praktykom zawodowym firma może optymalizować koszty zatrudnienia i zwiększać produktywność. Nowe pokolenia w miejscu pracy zwiększają innowacyjność pomysłów. To również szansa na wykształcenie przyszłych pracowników. Wszystko to pracuje na rzecz wzmocnienia reputacji firmy.

POBIERZ INFOGRAFIKĘ EUTalent

Forum Odpowiedzialnego Biznesu bierze udział w nowym projekcie finansowanym przez Erasmus+: „EU Talent. Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth”. Projekt wspiera MŚP w tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy dla stażystów i praktykantów poprzez webinaria, spotkania, warsztaty oraz autodiagnozę poziomu programów praktyk zawodowych w firmach przy użyciu specjalnie przygotowanego, darmowego narzędzia dostępnego online.

źródło: informacja własna