Ostatnie dni naboru dobrych praktyk do raportu FOB! Na zgłoszenia czekamy jeszcze tylko do 16 stycznia do końca dnia

29 grudnia 2022

Twoja firma realizuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju? Zgłoś je do 21. edycji raportu przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu ESG. Nabór dobrych praktyk odbywa się poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2022. Udział jest bezpłatny. 

Zgłoś dobre praktyki: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2022

Już po raz dwudziesty pierwszy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca w Polsce organizacja zajmującą się tematyką CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju, wyda raport stanowiący przegląd inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu. W poprzedniej edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 przedsiębiorstwa. Ostatnia analiza pokazała m.in. rosnące oczekiwania  wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie – środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

– Celem naszego raportu jest dostarczenie aktualnej wiedzy o działaniach podejmowanych przez firmy stawiające na zrównoważony rozwój – zarówno te bardziej zaawansowane, jak i podmioty będące na początku drogi związanej z odpowiedzialnym biznesem. Główny cel publikacji pozostaje niezmienny od lat: dostarczenie biznesowi inspiracji, za to też cenią ją firmy. Cieszymy się, że chętnie powołują się na nią także media, eksperci_ki, osoby prowadzące zajęcia ze studentami(k)ami. Jesteśmy bardzo ciekawi dobrych praktyk realizowanych przez firmy w ostatnim roku. Czasie tak trudnym i tak bardzo potrzebującym zaangażowania biznesu. Warto więc podzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami, ale i wyzwaniami – zachęca Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Zasady zgłoszeń

Firmy mogą zgłaszać zrealizowane w 2022 r. dobre praktyki do 16 stycznia 2023 roku do końca dnia (to przedłużony termin) poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2022.

Każda firma może zgłosić maksymalnie 10 inicjatyw. Podobnie jak w poprzednich edycjach, zakwalifikowane do publikacji dobre praktyki zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto praktyka powinna być mieć innowacyjny charakter i rozwiązywać określony problem lub odpowiadać na konkretne wyzwanie w obszarze środowiska naturalnego (E), spraw społecznych (S) lub ładu korporacyjnego (G).

Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli_ek Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej FOB. Więcej informacji na temat zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu znaleźć można na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2022.

Jak zgłosić dobre praktyki? Webinar dla firm

Wspierając firmy m.in. w procesie przygotowywania opisów  działań, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowało 6 grudnia w godz. 11:00-12:30 webinar, podczas którego eksperci_ki FOB wskali_ły, na co warto zwrócić uwagę podczas prac związanych ze zgłaszaniem dobrych praktyk do raportu, omówili_ły poszczególne elementy formularza zgłoszeniowego i odpowiedzieli_ały na pytania firm dotyczące raportu. Zapis webinaru dostępny jest tutaj »

O raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów_ek krajowych i zagranicznych. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń. Poprzednie edycje dostępne są tutaj » oraz w wyszukiwarce dobrych praktyk tutaj »