Startuje druga edycja konkursu Banku Zachodniego WBK „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

11 czerwca 2015

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Bank Zachodni WBK ruszył z drugą edycją ogólnopolskiego konkursu dla społeczności lokalnych. Bank dofinansuje realizację najlepszych 300 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie lub mieście. Łączna wartość przeznaczonych na dofinansowanie środków wyniesie 1,5 mln zł. Ambasadorem konkursu – podobnie jak w pierwszej edycji – jest Jakub Wesołowski.

W tegorocznej edycji wnioski konkursowe można zgłaszać na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam do 26 lipca. Ogłoszenie 300 projektów, które otrzymają dofinansowanie odbędzie się 21 sierpnia 2015 roku. Najlepszych 25 projektów może liczyć na wsparcie w wysokości 10 tys. zł. Jury konkursu przyzna ponadto 50 nagród w wysokości 7 tys. zł i 225 nagród w kwocie 4 tys. zł.

Wyróżnione inicjatywy mają również szansę na dodatkowe środki, które przyznają internauci w specjalnym plebiscycie. Miedzy 21 a 28 sierpnia będzie można głosować „w sieci” na najbardziej użyteczne społecznie pomysły dotyczące działań w lokalnej przestrzeni publicznej. W ten sposób zostaną przyznane – wybranym przez jury wnioskom – dodatkowe 3 nagrody w wysokości: 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys. zł.

Zeszłoroczna edycja i liczba nadesłanych pomysłów pozytywnie zaskoczyła organizatorów. Zostało złożonych prawie 3 tys. wniosków, a komisja konkursowa wybrała 247 najciekawszych projektów. Wśród nich znalazły się m.in.: remont zabytkowego tramwaju, rewitalizacja opuszczonego dworca kolejowego, wystawiana w lokalnym amfiteatrze „telenowela” o problemach miasta, czy budowa uli dla pszczół na dachu wieżowca! Dzięki dofinansowaniu z Banku Zachodniego WBK powstały nowe place zabaw, odbyły się warsztaty z zanikającej w globalnym świecie gwary, zrealizowano ciekawe inicjatywy przywracające pamięć o lokalnych społecznikach

Formalnymi autorami wniosków mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, działające w lokalnym środowisku, np.: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy Ochotnicza Straż Pożarna. Inicjatorami mogą być również osoby prywatne, które zachęcą jedną z organizacji czy instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku.

Konkurs „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” skierowany jest do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na rozwoju swojego najbliższego otoczenia i nie są obojętne na problemy lokalnych społeczności.
Bank Zachodni WBK jest pierwszym bankiem komercyjnym w Polsce, który udzielając konkretnego finansowego wsparcia ma szansę mocniej zaktywizować lokalne środowiska i sprawić, by ludzie społecznie aktywni mieli możliwości realizować swoje plany i marzenia.

Dla rozpowszechnienia idei konkursu Bank Zachodni WBK – podczas lokalnych wydarzeń – zorganizuje specjalne punkty informacyjne, w których będzie można porozmawiać o konkursie, skonsultować pomysły lub znaleźć inspirację na swoją własną inicjatywę.

Więcej informacji dotyczących konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” znajduje się na stronie internetowej: www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

Bank Zachodni WBK jest Partnerem Głównym obchodów jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce.

Źródło: informacja prasowa